راهکارهای حفظ لغات و واژگان خارجی بدون فراموشی

حتما برای شما هم پیش آمده که یک لیست از لغات خارجی را حفظ می‌کنید و هنگام مرور معانی آن‌ها را به خاطر نمی‌آوریم. یکی از رموز یادگیری لغات بدون فراموشی؛ انکودینگ یا نشانه گذاری است. یعنی ایجاد ارتباط قوی میان لغت و معنی؛ بطوری که کاملا بهم وابسته شوند و در ذهن نقش ببندند. به این روش در انگلیسی شبیه‌سازی نیز گفته می‌شود.

در ویدئوی زیر؛ دکتر مرتضی جاوید به تفضیل به بیان این راهکارها به همراه مثال‌های شنیدنی و جذاب می‌پردازند.