تقویم برنامه‌ها

عنوان دوره محل برگزاری (شهر) تعداد جلسات تار یخ و ساعت برگزاری
همایش دوپینگ مغز و فتوریدینگ اصفهان 1تیر 1396
همایش دوپینگ مغز و فتوریدینگ اصفهان 2تیر 1396
 همایش آمپول زبان (یادگیری بدون فراموشی)  اصفهان 8 تیر 1396
همایش آمپول زبان (یادگیری بدون فراموشی) اصفهان 9 تیر 1396
همایش آمپول زبان (یادگیری بدون فراموشی) اصفهان 10 تیر 1396