ضرب المثل های مهم انگلیسی درباره پول

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-پول-

حتماً تا به حال ضرب المثل هر چقدر پول بدی همان قدر آش می‌خوری یا پول علف خرس نیست را شنیده‌اید! هر زبانی ضرب المثل های مخصوص به خودش را دارد و زبان انگلیسی هم از این قاعده جدا نیست. هر کدام از ضرب المثل ها پندها و تجربیات ارزشمندی را در بر دارند. در این مقاله از آموزش زبان انگلیسی انواع ضرب المثل انگلیسی درباره پول را یاد خواهیم گرفت.

 

ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد پول

از ضرب المثل های انگلیسی در مورد پول در موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود به‌عنوان مثال:

  • هنگام مواجهه با فردی که هیچ ارتباطی با شما ندارد اما صرفاً به خاطر شرایط مالی خوبتان با شما دوست می‌شود.
  • در برخورد با افرادی که دورو هستند، در ظاهر دوستتان دارند اما پشت سرتان بدگویی می‌کنند.
  • در مواجهه با اشخاصی که نظرتان برایشان مهم نیست و صرفاً به دلیل موقعیت یا ثروتی که دارید در کنارتان هستند.
غرور در رفاه، در سختی به بدبختی تبدیل می‌شود.

.Pride in prosperity turns to misery in adversity

رفاه پیروانی می‌آورد اما ناملایمات آن‌ها را متمایز می‌کند.

.Prosperity gets followers, but adversity distinguishes them

افراد ثروتمند دوستان زیادی دارند.

.Rich folk have many friends

ثروت بیشتر از آنچه می‌بخشد لذت‌ها را می‌برد.

.Riches take away more pleasures than they give

عشق به پول و عشق به یادگیری به ندرت به هم می‌رسند.

.The love of money and the love of learning rarely meet

ثروتمند پول خود را خرج می‌کند، فقیر نیروی خود را.

.The rich man spends his money, the poor man his strength

ماهرانه‌ترین خواهان پول مورد تحقیر قرار می‌گیرد. .The skilfullest wanting money is scorned
هر جا کثیفی هست، پول هست.

(این ضرب المثل به انگلیسی در مورد پول را در فرهنگ خودمان ها به کار می‌بریم.)

.Where’s there’s muck, there’s money
با یادگیری عالی، اسب و پول، ممکن است به دور دنیا سفر کنید. .With great learning, a horse, and money, you may travel the world
خرد خرد چیز خریدن ثروت آدم را بر باد می‌دهد باید از پول خردها مواظبت نمود وگرنه اسکناس‌های درشت خودشان مواظب خودشان هستند. .look after the pennies and the pounds will look after themselves
مردان فقیر به محض اینکه ثروتمند شوند به بهشت می‌روند. .Poor men go to heaven as soon as rich
دست‌های تنبل فقر می‌آورند اما دست‌های کوشا ثروت می‌آورند.

(این ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد پول را زیاد شنیده‌ایم.)

.Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth
کار سخت سود آور است اما صحبت صرف باعث فقر می‌شود. .All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty
فقیران را به دلیل فقیرشان استثمار نکنید و نیازمندان را در دادگاه له نکنید؛ زیرا خدا پرونده آن‌ها را خواهد گرفت و زندگی دامی را طلب خواهند کرد. Do not exploit the poor because they are poor and do not crush the needy in court, for the Lord will take up their case and will exact life for life
پول باعث می‌شود قابلمه بجوشد. .Money makes the pot boil
پول باعث می‌شود دنیا بچرخد. .Money makes the world go around
پولی که برای مغز خرج می‌شود ابدا بیهوده نیست. .Money spent on brain is never spent in vain
همه خسته‌اند: انسان فقیر به دلیل جست و جو، انسان ثروتمند به دلیل نگهداری، انسان خوب به دلیل یادگیری. Everyone is weary: the poor in seeking, the rich in keeping, the good in learning
خدایا به پولدار کمک کن، فقیر التماس کن. .God help the rich man, let the poor man beg
خدا به ثروتمندان کمک کند، فقرا می‌توانند از خود مراقبت کنند. .God help the rich, the poor can look after themselves
کسی که بر اساس طبیعت زندگی می‌کند هرگز فقیر نخواهد بود و کسی که بر اساس عقیده زندگی می‌کند هرگز ثروتمند نخواهد شد. He who lives according to nature will never be poor, and he who lives according to opinion will never be rich
یک سال برفی، یک سال غنی. .A snow year, a rich year
کسی که به فقیر ستم کند تا مالش بیفزاید و کسی که به ثروتمند هدیه دهد، هر دو به فقر می‌رسند. One who oppresses the poor to increase his wealth and one who gives gifts to the rich—both come to poverty
هوش بهتر از ثروت است. .Better wit than wealth
ثروتمند بر فقرا حکومت می‌کند و قرض گیرنده برده قرض دهنده است. .The rich rule over the poor, And the borrower is slave to the lender
در زمان سعادت، دوستان فراوان خواهند بود، در زمان سختی، نه یک در بیست. In times of prosperity friends will be plenty, In times of adversity, not one in twenty
خوار شمردن همسایه گناه است، اما خوشا به حال کسی که با نیازمندان مهربان باشد. It is a sin to despise one’s neighbor, but blessed is the one who is kind to the needy
پول فراوان باعث خرابی جوانی می‌ شود. .An abundance of money ruins youth
کودکان ثروت، مردان فقیر هستند. .Children are poor men’s riches
سعادت رذایل را کشف می‌کند و بدبختی فضیلت را. .Prosperity discovers vices, and adversity virtue
برای خرید ثروت، فضیلت را نفروش. .Sell not virtue to purchase wealth
این پول است که پول می‌آورد. .Tis money that begets money

کلام آخر

تا اینجا چند ضرب المثل انگلیسی در مورد پول را یاد گرفتیم که با افزایش دایره لغت انگلیسی می توانید آن ها در موقعیت های مختلف به کار ببرید. آن‌ها به شما کمک می‌کند تا در گفتگوهای روزانه‌تان سلیس‌تر و زیباتر صحبت کنید و یک تمرین برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی باشد. ضرب المثل هایی که در این زمینه بررسی کردیم مناسب افراد سودجو و فرصت طلبی است که می‌خواهند به دلیل مال، ثروت، منافع شخصی یا موقعیت اجتماعی‌تان با شما وارد رابطه دوستی شوند.

مطالعه کنید  چگونه لیسنینگ خود را قوی کنیم