چگونه خود را به انگلیسی معرفی کنیم؟

آموزش-معرفی-خود-به-انگلیسی-

معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟ آیا برای شما هم پیش آمده هنگام معرفی خودتان به دیگران با زبان انگلیسی برای اولین بار خجالت کشیده باشید؟ اغلب افرادی که انگلیسی را به‌عنوان زبان دوم یاد می‌گیرند با این مشکل مواجه می‌شوند. هدف از آموزش زبان این است که روزی زبان انگلیسی را روان صحبت کنند پس ناگزیرند شروع به حرف زدن کنند حتی به اشتباه. اولین قدم “آموزش معرفی خود به انگلیسی” است. وقتی این کار را یاد بگیرید آماده صحبت کردن می‌شوید و می‌توانید به سؤالات دیگران در خصوص اینکه اهل کجا هستید، چه کار می‌کنید، چه مهارتی دارید یا به چه چیزهایی علاقه دارید به راحتی پاسخ دهید. در این مقاله به شما می‌آموزیم که در موقعیت‌های مختلف باید چگونه صحبت کنید.

 

چگونه خود را به انگلیسی معرفی کنیم

وقتی با شخص جدیدی آشنا می‌شوید باید خودتان را معرفی کنید. ابتدا از گفتن نام شروع می‌شود و سپس اطلاعات بیشتری را درباره خودتان می‌گویید. هنگام معرفی کردن باید به وضوح درباره خودتان حرف بزنید، مخاطبتان را بشناسید و دوستانه رفتار کنید. در ادامه به چند سؤال رایج و روتین پاسخ می‌دهیم.

1. نام و نام خانوادگی

در آموزش زبان انگلیسی برای کودکان، اولین قدم در آموزش معرفی خود به انگلیسی کودکان / بزرگسالان “گفتن نام و نام خانوادگی” است:

Question

اسمت چیه؟ ?What’s your name

Answers

نام من …/ من … … My name is …/ I’m
نام کامل / نام / نام خانوادگی من …  … My full/ first/ last name is

2. معرفی اعضای خانواده

 

روش معرفی خود به انگلیسی هنگامی که می‌خواهید درباره اعضای خانواده‌تان صحبت کنید به‌صورت زیر است:

Questions

خانواده شما چند نفر هستند؟ ?How many people are there in your family
با کی زندگی می‌کنی؟ ?Who do you live with/ With whom do you live
آیا شما خواهر یا برادری دارید؟ ?Do you have any siblings

Answers

در خانواده من … (تعداد) افراد وجود دارند. آن‌ها … هستند.  … There are … (number) people in my family. They are
در خانواده من … (تعداد) ما وجود دارد. .There are … (number) of us in my family
خانواده من … (تعداد) افراد دارند. .My family has … (number) people
من با خودم زندگی می‌کنم… … I live with my
من تک فرزند هستم. .I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم. .I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. .I have … brothers and … sister

3. سن

گفتن-سن-خود-به-دیگران

نحوه معرفی خود به انگلیسی هنگام صحبت از سن و سال خیلی راحت‌تر است:

Question

شما چند سال دارید؟ ?How old are you

Answers

من … ساله هستم. .I’m … years old
من هستم … … I’m 
من تمام شده‌ام/ تقریباً… … I’m over/ almost/ nearly 
من در سن شما هستم. . I am around your age
من در اوایل بیست سالگی / اواخر سی سالگی هستم. . I’m in my early twenties/ late thirties
مطالعه کنید  پرورش مهارت‌های ذهنی و توانایی کنترل ذهن

4. شماره تلفن یا تاریخ تولدتان

چگونگی معرفی خود به انگلیسی هنگام گفتن تاریخ تولد یا شماره تلفن به‌صورت زیر است:

Questions

تاریخ تولدت کیه/ تولدت کیه؟ ?What is your date of birth/ When is your birthday
شماره تلفن شما چنده؟ ?What is your phone number

Answers

تولد من در … است. … My birthday is on 
شماره تلفن من هست … … My phone number is 

5. وضعیت اشتغال

قالب معرفی کردن در انگلیسی وقتی حرف از شغل می‌شود به‌صورت زیر است:

Questions

چه کار می‌کنی؟ / برای زندگی چه می‌کنی؟ / شغلت چیه؟ / چه کاری انجام می‌دهی؟ / در چه رشته‌ای کار می‌کنی؟ What do you do?/ What do you do for living?/ What’s your job?/ What sort of work do you do?/ What line of work are you in
وقتی بزرگ شدی می‌خواستی چه کاره شوی؟ ?What did you want to be when you grew up

Answers

من یک / یک… … I am a/ an 
من به‌عنوان یک … … I work as a/ an 
من برای (شرکت) کار می‌کنم … به‌عنوان یک… … I work for (company) … as a/ an 
من بیکار هستم. / بیکار هستم / بیکار شده‌ام. / بین شغل هستم. I’m unemployed./ I am out of work./ I have been made redundant./ I am between jobs
من زندگی‌ام را به‌عنوان یک … … I earn my living as a/ an 
من به دنبال کار هستم. / دنبال کار هستم. .I am looking for a job. / I am looking for work
من بازنشسته‌ام. .I’m retired
من دوست دارم یک… / می‌خواهم یک… باشم. …I would like to be a/ an …/ I want to be a/ an
من قبلاً به‌عنوان یک … در … (مکان‌ها) کار می‌کردم. I used to work as a/ an … at … (places)
من تازه به‌عنوان … در بخش … شروع کردم. .I just started as … in the … department
من در یک … (مکان) کار می‌کنم. I work in/at a … (places)
من … سال است که در … (شهر) کار می‌کنم. .I have been working in … (city) for … years

6. وطن و کشور

معرفی-وطن-و-کشور-خود-به-دیگران

جملات رایج برای معرفی خود به زبان انگلیسی هنگامی که حرف از وطن و کشور می‌شود عبارت است از:

Questions

اهل کجایی/ از کجا آمده‌ای؟ ?Where are you from/ Where do you come from
کجا متولد شدی؟ ?Where were you born

Answers

من اهل …/ من اهل…/ من از…/ زادگاه من…/ من اصالتاً اهل … (کشور) هستم. I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country).
من … (ملیت) هستم. .I’m … (nationality)
من در… … I was born in

7. آدرس

Question

کجا زندگی می‌کنی/ آدرست چیه Where do you live? / What’s your address

Answers

من در … زندگی می‌کنم / آدرس من … (شهر) است. .I live in … / My address is … (city)
من در خیابان … (نام) زندگی می‌کنم. .I live on … (name) street
من زندگی می‌کنم در … … I live at 
بیشتر عمرم را در… … I spent most of my life in
من در … برای / از… … I have lived in … for/ since
من در آن رشد کردم … … I grew up in

8. وضعیت تأهل

نحوه معرفی کردن به انگلیسی هنگام صحبت از وضعیت تأهل به شکل زیر است:

Questions

وضعیت تأهل شما چیست؟ ?What is your marital status
آیا ازدواج کرده‌اید؟ ?Are you married
مطالعه کنید  شرمساری دوست شماست

Answers

من متأهل / مجرد / نامزد / طلاق هستم. .I’m married/ single/ engaged/ divorced
من کسی را نمی‌بینم / قرار ملاقات نمی‌گذارم. .I’m not seeing/ dating anyone
من برای یک رابطه جدی آماده نیستم. .I’m not ready for a serious relationship
پیچیده است. .It’s complicated
من عاشق … (کسی) هستم. .I’m in love with … (someone)
من دارم طلاق می‌گیرم. .I’m going through a divorce
من زن / شوهر دارم. .I have a husband/ wife
من یک مرد / زن متأهل خوشبخت هستم. .I’m a happily married man/ woman
من یک ازدواج شاد / ناراضی دارم. .I have a happy/ unhappy marriage
من و همسرم از هم جدا شدیم. .My wife/ husband and I, we’re separated
من چیزی که دنبالش هستم را پیدا نکردم. .I haven’t found what I’m looking for
من هنوز دنبال یکی هستم. .I’m still looking for the one

9. رشته و مقطع تحصیلی

معرفی-رشته-و-مقطع-تحصیلی-خود-به-دیگران

هنگام آموزش معرفی خود به انگلیسی در مصاحبه شغلی / قرارهای دوستانه یا جمع‌های ناآشنا باید یاد بگیریم که چطور رشته و مقطع تحصیلی خود را توضیح دهیم:

Questions

چه چیزی مطالعه می‌کنی؟ / رشته شما چیست؟ ?Where do you study
برای چه انگلیسی می‌خوانی؟ ?What do you study? / What is your major
آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟ ?Why do you study English
چه مدت است که انگلیسی یاد می‌گیرید؟ / چه مدت است که انگلیسی یاد گرفته‌اید؟ ?Do you speak English
شما در کدام کلاس هستید؟ How long have you been learning English?/ How long have you learned English
شما در کدام سال هستید؟ ?Which grade are you in
من در … کلاس هستم. ?Which year are you in
من در سال اول / دوم / سوم / آخر هستم. .I’m in … grade
من دانشجوی سال اول هستم. .I’m in my first/ second/ third/ final year
من از … فارغ‌التحصیل شدم / مدرسه قبلی من … .I am a freshman
سؤال: موضوع مورد علاقه شما چیست؟ … I graduated from …/ My previous school was 
چه چیزی مطالعه می‌کنی؟ / رشته شما چیست؟ ? Question: What’s your favorite subject

Answers

من دانش آموز … (مدرسه) هستم I’m a student at … (school)
من در … / من در … هستم / من به … می‌روم (مدرسه) I study at …/ I am at …/ I go to … (school)
من درس می‌خوانم … (رشته‌ها) I study … (majors)
رشته من… … My major is
من انگلیسی می‌خوانم چون… … I study English because …
من می‌توانم انگلیسی را خیلی خوب صحبت کنم. .I can speak English very well
من در حال یادگیری زبان انگلیسی برای / از … … I’ve been learning English for/ since
من می‌توانم خودم را بیان کنم و به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنم. .I can express myself and communicate in English
زیرا: (نمونه معرفی خود) Because: (self-introduction sample)
این را بسیار دوست دارم. .I like it a lot
عاشقشم. .I love it
به نظر من مهم است. .I think it’s important
مجبور هستم. .I have to
بسیار مهم و ضروری است. .It’s very important and necessary
من می‌خواهم در مورد این زبان بیشتر یاد بگیرم. .I want to learn more about this language
من دوست دارم مهارت‌های انگلیسی خود را بهبود بخشم. .I love to improve my English skills
موضوع مورد علاقه من هست … … My favorite subject is 
من در … خوب هستم (موضوعات) I am good at … (subjects)

10. ویژگی‌های شخصیتی

یادگیری مکالمه انگلیسی و نحوه مکالمه برای معرفی ویژگی‌های شخصیتی‌تان:

مطالعه کنید  رازهای داشتن یک خواب خوب و یک روز پر انرژی
من یک … شخص هستم / من … هستم (شخصیت) I am a … person/ I’m … (character & personality)
بهترین کیفیت من … (شخصیت) است My best quality is … (character & personality)

11. سرگرمی و اوقات فراغت

نحوه معرفی خود در زبان انگلیسی وقتی حرف از سرگرمی و اوقات فراغت می‌شود به‌صورت زیر است:

Questions

سرگرمی شما چیست؟ / چه چیزی را دوست دارید؟ / دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ / مورد علاقه شما چیست…؟ What’s your hobby?/ What do you like?/ What do you like to do?/ What’s your favorite? …
سؤالات: دوست دارید در اوقات فراغت چه کاری انجام دهید؟ / در اوقات فراغت خود چه کار می‌کنید؟ Questions: What do you like doing in your free time?/ What do you do in your spare time?

 Answers

دوست دارم / دوست دارم / لذت می‌برم I like/ love/ enjoy
من علاقه‌مند به… … I am interested in
من در… … I am good at
سرگرمی من …/ من در… … My hobby is …/ I am interesting in
سرگرمی‌های من … / سرگرمی من … … My hobbies are …/ My hobby is
ورزش مورد علاقه من است … … My favorite sport is
رنگ مورد علاقهٔ من هست … … My favorite color is
من اشتیاق دارم به… … I have a passion for
مکان مورد علاقه من … … My favorite place is
من گاهی به … (مکان‌ها) می‌روم، آن را دوست دارم زیرا … … I sometimes go to … (places), I like it because
من دوست ندارم / دوست ندارم / متنفرم… …I don’t like/ dislike/ hate
غذا / نوشیدنی مورد علاقه من… … My favorite food/drink is
خواننده / گروه مورد علاقه من … … My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه من در هفته این است … زیرا … … My favorite day of the week is … because
زیرا: (نمونه معرفی خود) Because: (self-introduction sample)
چیزهای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. .there are many things to see and do
این یکی از زیباترین جاهایی است که من دیده‌ام. .This is one of the most beautiful places I have been visited
من می‌توانم آنجا استراحت کنم. .I can relax there
آرامش بخش است / محبوب / خوب it’s relaxing/ popular/ nice
سرگرمی‌ها – فعالیت‌های وقت آزاد برای معرفی خود. .Hobbies – Free time activities for self-introduction
در اوقات فراغتم دوست دارم… … In my free time, I like
دوست دارم … وقتی آزادم. .I like … when I’m free
در آخر هفته‌ها گاهی به … (مکان‌ها) می‌روم. At weekends I sometimes go to … (places)

12. از دیگران بگویید

از-دیگران-بگویید-برای-معرفی

من یک… (حیوان خانگی) دارم. .I’ve got a … (pet)
نام بهترین دوستم …. است. … My best friend’s name is
من… دوستان بین‌المللی دارم. .I have … international friends
رؤیای من هست … … My dream is

سخن پایانی

در این مقاله یاد گرفتیم چگونه خود را در زبان انگلیسی معرفی کنیم. اگر نحوه معرفی خود را یاد نداشته باشید و نتوانید پاسخ مناسبی را برای سؤالاتی که از شما پرسیده می‌شود پیدا کنید بدون شک احساس ناخوشایندی پیدا می‌کنید. برای اینکه از بروز این مشکل جلوگیری کنید، می‌توانید موقعیت‌های فرضی و پرسش و پاسخ‌هایی که بررسی کردیم را به دقت یاد بگیرید و دیگر از حرف زدن خجالت نکشید.