مهمترین تفاوت بین اعتماد به نفس و عزت نفس

مهمترین تفاوت بین اعتماد به نفس و عزت نفس

اکثر مردم از کلمات اعتماد به نفس و عزت نفس به جای هم و به صورت متناوب استفاده می کنند اما بسیار مهم است که بین آن ها تفاوت قائل شویم. مهمترین تفاوت بین اعتماد به نفس و عزت نفس یکی از مهمترین مباحثی است که افراد بسیاری آن را مطرح می کنند و ما در اینجا خیلی خلاصه وار برای شما تفاوت این دو را توضیح خواهیم داد.

عزت نفس چیست؟

در این عبارت به راحتی می توانید جای عزت را با تایید کردن عوض کنید. وقتی به کسی احترام بالایی می گذارید؛ در واقع به این معناست که او را تایید می کنید. اگر شما هم عزت نفس بالایی داشته باشید؛ در واقع خود را تایید می کنید.

بسیاری از مردم به خاطر عدم رضایت از خود عزت نفس بالایی ندارند و تصور می کنند به اندازه کافی خوب نیستند. اگر عزت نفس پایینی دارید، راه حل این است که در شناخت ارزش خود تلاش کنید تا خود را قابل قبول و ارزشمند بدانید.

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس به یقین و اطمینان بر می گردد. وقتی اعتماد به نفس دارید؛ معتقید که توانایی انجام آن کار را دارید. مثلا مطمئنید که می توانید اسب سواری کنید و یا مراقب حساب و کتاب مالی خود باشید. با این وحود، درحالی که به خود اطمینان دارید که می توانید اکثر کارهای روزمره خود را انجام دهید؛ ممکن است در مورد انجام کارهای دیگر مثل سخنرانی در یک جمع و یا کارهایی از این دست اعتماد به نفس کافی را نداشته باشید. بنابراین بسته به شرایط اعتماد به نفس شما دچار نوسان می شود. برای افزایش اعتماد به نفس خود باید از منطقه امن خود خارج شوید؛ و به خود اطمینان دهید که توانایی های شما بیش از تصور شماست.

مقالاتی که می تواند برای شما مفید باشد: 

اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

 

چگونه بهترین سخنران شویم؟

 

چگونه بر خحالتی بودن خود غلبه کنیم؟

چرا دانستن تفاوت این دو عبارت انقدر مهم است؟

همانطور که می بینید، عزت نفس و اعتماد به نفس شباهت هایی با یکدیگر دارند و در عین خال تفاوت هایی هم با هم دارند. شما ممکن است جسور و با اعتماد به نفس باشید ولی اصلا عزت نفس نداشته باشید. به همین دلیل است که برخی از افراد که بسیار با اطمینان به نظر می رسند، فاقد عشق به خود هستند و به صورت نامحسوس نیاز به تأیید مداوم دارند.

اگر عزت نفس شما پایین است، تصویری که از خودتان دارید آسیب دیده و خودتان نمی دانید که چقدر با ارزش هستید. شما نمی توانید با بیش از حد کار کردن و دنبال کار دویدن، گرفتن ترفیع شغلی و یا جمع آوری کمک هزینه، مشکل را برطرف کنید. به همین دلیل است که بسیاری از افراد مشهور، ستارگان فیلم و افراد در کانون توجه با همه مرفه بودن و محبوبیت خود، عزت نفس پایینی دارند چون که آنها به اندازه کافی خوب نیستند.

عزت نفس پایین در سطوح اولیه وجود دارد و خیلی به تدریج در روان شما نفوذ کرده و بر تمامی کارهایی که انجام می دهید تاثیر می گذارد. کمبود اعتماد به نفس معمولاً با کسب دانش، گسترش مهارت ها و تمرین تا زمانی که توانایی شما افزایش یابد، حل می شود.

اغلب ، مسائل و مشکلات مربوط به عزت نفس در كودكان ایجاد می شود یعنی زمانی که مغز كودكان به سرعت در حال پیشرفت و به آسانی توسط محیط دستکاری می شود. شما همچنین ممکن است عزت نفس خود را بعد از ضربات سخت مانند یک بیماری مداوم و ماندگار از دست بدهید. 

تغییر در عزت نفس، شامل صیقل دادن به چهره خود و دیدن چگونگی درخشش شماست دقیقا  همانطور که در ناخودآگاه شما وجود دارد، اینجاست که باید تغییرات مؤثر انجام شود.
تشخیص اینکه عزت نفس پایینی دارید یا اعتماد به نفس پایین، مهم است. زیرا به شما در نحوه ی برخورد با مسئله کمک می کند. همچنین به شما در درک خود و سایر افراد نیز کمک می کند.