مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت هجدهم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت هجدهم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد بازگشت دوباره به يك زندگي شاد صحبت میكنند … این برنامه در تاریخ بیست و هشتم اذر 1398 از سیما پخش شده است .