چگونه به چند زبان زنده دنیا همزمان صحبت کنیم؟

آیا میشه چند زبان را همزمان یاد گرفت؟

 بله امکان دارد اما اصولی دارد: مثلا میخواهیم زبان انگلیسی، عربی و ترکی را با هم یاد بگیریم: 

 

صحبت کردن به چند زبان به صورت همزمان

صحبت کردن به چند زبان به صورت همزمان

یک راه حل آن است که یکی از زبان ها را جلو بندازیم و بعد از اینکه در یکی دو موضوع در رابطه با آن زبان راه افتادیم  بعد همان موضوع را در زبان دیگری شروع می کنیم تا ذهن آن را راحت تر بپذیرد و همین روند را در مورد زبان سوم به کار می بریم.

 در مرحله بعد کار ما این است که برای عدم تداخل آنها با هم، هر هفته یکبار باید آنها را به صورت مقایسه ای بخوانیم مثلا میخواهیم به سه زبان احوالپرسی کنیم، تصور می کنیم که سه نفر در یک اتاق هستند سمت راست انگلیسی زبان است وسط اتاف یک عرب وایساده است و در سمت چپ اتاق یک آذری زبان وایساده است.

موضوعاتی را که در هر زبان یادگرفته ایم را جداگانه با هر کدام از افراد فرضی صحبت کنیم به طور مثال با قالب های احوالپرسی که قبلا تمرین کرده ام، با انگلیسی زبان شروع به احوالپرسی از او می کنم حال همین قالب ها را با فرد عرب انجام می دهم و سعی در ایجاد ارتباط دارم. و در مورد فرد آذری زبان هم به همین کل عمل می کنیم.

 

 به این صورت ذهن شرطی می شود و با تجسم سازی میتوانیم کاملا زبان ها را از هم تفکیک دهیم و تداخل نداشته باشیم.مثلا اگر به یک کشور انگلیسی زبان می روید تجسم کنید با همان فرد انگلیسی زبان سمت راست اتاق حرف می زنید و … . چگونه به چند زبان زنده دنیا همزمان صحبت کنیم؟

مطالعه کنید  مؤثرترین راه های مطالعه

شما چه نظری دارید؟