آموزش لغات ضروری زبان انگلیسی

لغات ضروری زبان انگلیسی

اگر می‌خواهید آموزش زبان انگلیسی سریع داشته باشید و با انگلیسی زبانان ارتباط برقرار کنید لازم است دایره لغاتتان را گسترش دهید. هنگامی که دایره لغات گسترده‌ای داشته باشید، می‌توانید موضوعات مختلف را به‌راحتی درک کنید و پاسخ خوبی را برای سؤالات دیگران پیدا کنید. در این مقاله قصد داریم ۵۰۰ مورد از لغات ضروری زبان انگلیسی را به ترتیب حروف الفبا با یکدیگر بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

 

آموزش کلمات رایج انگلیسی که همه باید بدانند

فهرست محتوا

کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی

قبل از اینکه لغات ضروری انگلیسی را مطالعه کنید بهتر است با مزایای یادگیری آن‌ها آشنا شوید. این مزایا کمک می‌کنند تا انگیزه بیشتری برای آموزش زبان انگلیسی پیدا کنید.

 • هنگامی که قبل از هر چیز آموزش لغات زبان انگلیسی را شروع می‌کنید، می‌توانید با آگاهی بیشتری این مهارت را یاد بگیرید.
 • با حفظ لغات ضروری شما می‌توانید مهارت خودتان را در یادگیری زبان به سرعت ارتقا دهید.
 • کلمات، افکار ما را شکل می‌دهند پس داشتن یک مجموعه خوب از لغات انگلیسی کمک می‌کند تا الگوهای فکری شما تقویت شود.
 • زبان انگلیسی بسیار پویا است پس شما همیشه چیزی برای یادگیری دارید و هیچ وقت از آموختن خسته نمی‌شوید؛ به شرطی که مهارت خودتان را در این زمینه به شکل مداوم تقویت کنید.
 • هر چقدر کلمات بیشتری بدانید دانش و مهارت شما بیشتر و بهتر می‌شود.

لغات ضروری برای یادگیری زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

 لغات های ضروری انگلیسی در حرف “A

 • A: یک
 • About: درباره
 • Act: عمل
 • Actually: در حقیقت
 • Add: اضافه کردن
 • After: بعد از
 • Again: از نو – دوباره
 • Against: در برابر
 • Age: سن
 • Ago: پیش
 • Air: هوا
 • All: همه
 • Also: همچنین
 • Always: همیشه
 • Am: صبح
 • Among: در میان
 • An: یک
 • And: و
 • Animal: حیوان
 • Another: یکی دیگر
 • Answer: پاسخ
 • Appear: به نظر می‌رسد
 • Are: هستند
 • Area: حوزه
 • As: مانند
 • Ask: پرسیدن
 • At: در
 • Amount: میزان
 • Argument: بحث و جدل
 •  

لغات ضروری در زبان انگلیسی در حرف “B

 • Back: بازگشت
 • Ball: توپ
 • Base: پایه
 • Be: بودن
 • Beauty: زیبایی
 • Because: زیرا
 • Become: تبدیل شدن به
 • Bed: بستر
 • Been: بوده
 • Before: قبل از
 • Began: آغاز شد
 • Begin: شروع
 • Behind: پشت
 • Best: بهترین
 • Better: بهتر
 • Between: بین
 • Big: بزرگ
 • Bird: پرنده
 • Black: سیاه
 • Blue: آبی
 • Boat: قایق
 • Body: بدن
 • Book: کتاب
 • Both: هر دو
 • Bottom: پایین
 • Box: جعبه
 • Boy: پسر
 • Bring: آوردن
 • Brought: آورده شده
 • Build: ساختن
 • Built: ساخته شده
 • Busy: مشغول
 • But: ولی
 • By: توسط
 • Belief: باور
مطالعه کنید  آموزش زبان دوم به کودکان

کلمات ضروری زبان انگلیسی در حرف “C

 • Call: زنگ زدن
 • Came: آمد
 • Can: می‌توان
 • Car: ماشین
 • Care: اهمیت دادن
 • Carefully: با دقت
 • Carry: حمل
 • Centre: مرکز
 • Certain: مسلم – قطعی
 • Change: تغییر
 • Check: بررسی
 • Child: کودک
 • Children: فرزندان
 • City: شهر
 • Class: کلاس
 • Clear: روشن
 • Close: بستن
 • Cold: سرد
 • Colour: رنگ
 • Come: بیا
 • Common: مشترک
 • Community: انجمن
 • Complete: کامل
 • Contain: حاوی
 • Could: می‌توانست
 • Country: کشور
 • Course: دوره
 • Create: ایجاد کردن
 • Cried: گریه
 • Cross: صلیب
 • Cry: گریه کردن
 • Cut: برش

واژگان ضروری زبان انگلیسی در حرف “D

آموزش پرکاربرد ترین لغات انگلیسی

 • Dark: تاریک
 • Day: روز
 • Decide: تصمیم گرفتن
 • Decided: تصمیم گرفت
 • Deep: عمیق
 • Develop: توسعه دهد
 • Did: انجام داد
 • didn’t: نکرد
 • different: متفاوت – ناهمسان
 • Do: انجام دادن
 • Does: می‌کند
 • Dog: سگ
 • don’t: نکن
 • door: در – درب
 • down: پایین
 • draw: قرعه کشی
 • dream: زویا
 • drive: رانندگی
 • dry: خشک
 • during: در حین

لغات پرکاربرد زبان انگلیسی در حرف “E

 • Each: هر یک
 • Early: زود
 • Earth: زمین
 • East: شرق
 • Easy: آسان
 • Eat: خوردن
 • Effort: تلاش
 • Enough: کافی
 • Every: هر
 • Example: مثال
 • Experience: تجربه
 • Explain: توضیح
 • Eye: چشم

 

کلمات ضروری انگلیسی با معنی در حرف “F

 • Face: صورت
 • Fact: حقیقت
 • False: نادرست
 • Family: خانواده
 • Far: دور
 • Farm: مزرعه
 • Fast: سریع
 • Father: پدر
 • Feel: احساس
 • Feet: پا
 • Few: تعداد کمی
 • Field: رشته
 • Find: پیدا کردن
 • Fire: آتش
 • First: اولین
 • Fish: ماهی
 • Five: پنج
 • Fly: پرواز
 • Follow: دنبال کردن
 • Food: غذا
 • Form: فرم
 • Found: یافت
 • Four: چهار
 • Friend: دوست
 • From: از جانب
 • Front: جلو
 • Full: پر شده

آموزش واژگان ضروری زبان انگلیسی در حرف “G

 • Game: بازی
 • Gave: داد
 • Get: گرفتن
 • Girl: دختر
 • Give: دادن
 • Go: برو
 • Gold: طلا
 • Good: خوب
 • Got: به دست آورد
 • Government: دولت
 • Great: عالی
 • Green: سبز
 • Ground: زمین
 • Group: گروه
 • Grow: رشد
 • Guy: پسر

کلمات رایج انگلیسی با معنی در حرف “H

 • Had: داشته است
 • Half: نیم
 • Hand: دست
 • Happen: به وقوع پیوستن
 • Happened: اتفاق افتاد
 • Hard: سخت
 • Has: دارد
 • Have: دارند
 • He: او
 • Hear: شنیدن
 • Heat: حرارت
 • Heavy: سنگین
 • Help: کمک
 • Her: او
 • Here: اینجا
 • High: بالا
 • His: خود
 • Hold: نگه دارید
 • Home: خانه
 • Horse: اسب
 • Hot: داغ
 • Hour: ساعت
 • House: خانه
 • Hundred: صد

کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی در حروف “IJK

 • I: من
 • Idea: اندیشه
 • If: اگر
 • Important: مهم
 • In: در
 • Inch: اینچ
 • Include: عبارت‌اند از
 • Into: به
 • Is: است
 • Island: جزیره
 • It: آی تی
 • Just: فقط
 • Keep: نگه داشتند
 • Kind: نوع
 • King: پادشاه
 • Knew: می‌دانست
 • Know: دانستن
 • Known: شناخته شده

 لغات‌های مهم انگلیسی در حرف ” L

لغات‌های مهم انگلیسی

 • Land: زمین
 • Language: زبان
 • Large: بزرگ
 • Last: آخر
 • Late: دیر
 • Later: بعد
 • Laugh: خنده
 • Lead: رهبری
 • Learn: فرا گرفتن
 • Leave: ترک کردن
 • Left: ترک کرد
 • Less: کم‌تر
 • Let: اجازه دهید
 • Letter: حرف
 • Life: زندگی
 • Light: سبک – نور
 • Like: پسندیدن
 • Line: خط
 • List: فهرست
 • Listen: گوش کن
 • Little: مقدار کمی
 • Live: زنده
 • Long: طولانی
 • Look: نگاه کن
 • Love: عشق
 • Low: کم

لغات ضروری برای زبان انگلیسی در حرف “M

 • Machine: دستگاه
 • Made: ساخته شده است
 • Make: ساختن
 • Man: مرد
 • Many: زیاد
 • Map: نقشه
 • Mark: علامت گذاری
 • May: ممکن است
 • Mean: منظور داشتن
 • Measure: اندازه گرفتن
 • Men: مردان
 • Might: ممکن
 • Mile: مایل
 • Million: میلیون
 • Mind: ذهن
 • Minute: دقیقه
 • Miss: از دست دادن
 • Money: پول
 • Month: ماه
 • Moon: ماه
 • More: بیشتر
 • Mean: معنی داشتن
 • Morning: صبح
 • Most: اکثر
 • Mother: مادر
 • Mountain: کوه
 • Move: حرکت
 • Much: بسیار
 • Music: موسیقی
 • Must: باید
 • My: من
مطالعه کنید  با تندخوانی بیشتر آشنا شویم

کلمات مهم انگلیسی با معنی در حرف “N

 • Name: نام
 • Nation: ملت
 • Near: نزدیک
 • Need: نیاز داشتن
 • Never: هرگز
 • New: جدید
 • Next: بعد
 • Night: شب
 • No: نه
 • North: شمال
 • Note: توجه داشته باشید
 • Notice: اطلاع
 • Noun: اسم
 • Now: اکنون
 • Number: عدد

کلمات ضروری انگلیسی برای یادگیری در حرف “O

 • Object: هدف – شیء
 • Of: از
 • Off: خاموش
 • Office: دفتر
 • Often: غالباً
 • Oh: اوه
 • Oil: روغن
 • Old: قدیمی
 • On: بر
 • Once: یک بار
 • One: یکی
 • Only: فقط
 • Open: باز کن
 • Or: یا
 • Order: سفارش
 • Other: دیگر
 • Our: ما
 • Out: بیرون
 • Over: بر فراز

لیست لغات ضروری انگلیسی در حرف “P

 • Page: صفحه
 • Pair: جفت
 • Part: بخش
 • Pass: عبور
 • Passed: گذشت
 • People: مردم
 • Perhaps: شاید
 • Person: شخص
 • Picture: تصویر
 • Place: محل
 • Plan: طرح
 • Plane: سطح
 • Plant: گیاه
 • Play: بازی
 • Point: نقطه
 • Power: قدرت
 • Probably: شاید
 • Problem: مسئله
 • Product: تولید – محصول
 • Provide: فراهم کند
 • Pull: کشیدن
 • Put: قرار دادن

کلمات ضروری انگلیسی برای مبتدیان در حروف “QR

 • Question: سؤال
 • Quick: سریع
 • Rain: باران
 • Ran: دوید
 • Reach: رسیدن
 • Read: خواندن
 • Ready: آماده
 • Real: واقعی
 • Receive: دریافت کردن
 • Record: رکورد
 • Red: قرمز
 • Relationship: ارتباط
 • Remember: یاد آوردن
 • Right: درست
 • River: رودخانه
 • Road: جاده
 • Rock: سنگ
 • Room: اتاق
 • Round: گرد
 • Rule: قانون
 • Run: اجرا کن

لغات های کاربردی انگلیسی در حرف “S

 • Said: گفت
 • Same: یکسان
 • Saw: آره
 • Say: گفتن
 • School: مدرسه
 • Science: علوم پایه
 • Sea: دریا
 • Season: فصل
 • Second: دومین
 • See: دیدن
 • Seem: به نظر می‌رسد
 • Self: خود
 • Sentence: جمله
 • Serve: خدمت
 • Set: تنظیم
 • Several: چندین
 • Shape: شکل
 • She: او
 • Ship: کشتی
 • Short: کوتاه
 • Should: باید
 • Show: نشان دادن
 • Shown: نشان داده شده
 • Side: سمت
 • Simple: ساده
 • Since: از آنجا که
 • Sing: آواز خواندن
 • Sit: بنشین
 • Six: شش
 • Size: اندازه
 • Sleep: خواب
 • Slow: آهسته – تدریجی
 • Small: کم اهمیت
 • Snow: برف
 • So: بنابراین
 • Some: مقداری
 • Something: چیزی
 • Song: ترانه
 • Soon: به زودی
 • Sound: صدا
 • South: جنوب
 • Space: فضا
 • Special: خاص
 • Spell: هجی کردن
 • Spring: بهار
 • Stand: ایستادن
 • Star: ستاره
 • Start: شروع کنید
 • Stay: ماندن
 • Step: گام
 • Stood: ایستاد
 • Stop: متوقف کردن
 • Story: داستان
 • Street: خیابان
 • Strong: قوی
 • Study: مطالعه
 • Such: چنین
 • Summer: تابستان
 • Sun: آفتاب
 • System: سیستم

 ضروری ترین لغات زبان انگلیسی در حرف “T

 • Table: جدول
 • Take: گرفتن
 • Talk: صحبت
 • Teach: آموزش دهید
 • Tell: بگو
 • Ten: ده
 • Test: تست
 • Than: تا – نسبت به
 • That: که
 • The: را
 • Their: آن‌ها
 • Them: آن‌ها
 • Those: آن‌ها
 • They: آن‌ها
 • Then: سپس
 • There: آنجا
 • These: این‌ها
 • Thing: چیز
 • Think: فکر
 • This: این
 • Though: اگر چه
 • Thought: فکر
 • Thousand: هزار
 • Three: سه
 • Through: از طریق
 • Time: زمان
 • To: به
 • Together: یا یکدیگر
 • Told: گفت
 • Too: هم
 • Took: گرفت
 • Top: بالا
 • Toward: به سمت
 • Town: شهر
 • Travel: مسافرت رفتن
 • Tree: درخت
 • Try: تلاش کردن
 • True: واقعی – درست است
 • Turn: دور زدن
 • Two: دو

لیست کلمات اصلی انگلیسی در حروف “UV

 • Under: زیر
 • Understand: فهمیدن
 • Until: تا زمان
 • Up: بالا
 • Upon: بر
 • Us: ما
 • Use: استفاده کنید
 • Usual: معمولی
 • Very: خیلی
 • Voice: صدا
 • Vowel: حروف صدادار
مطالعه کنید  8 تکنیک کاربردی برای تقویت حافظه کودکان

آموزش پرکاربرد ترین لغات انگلیسی در حرف “W

 • Wait: صبر کن
 • Walk: راه رفتن
 • Want: خواستن
 • War: جنگ
 • Warm: گرم
 • Was: بود
 • Watch: تماشا کردن
 • Water: آب
 • Wave: موج
 • Way: مسیر
 • We: ما
 • Week: هفته
 • Weight: وزن
 • Were: بود
 • West: غرب
 • What: چی
 • Wheel: چرخ
 • Where: جایی که
 • Which: که
 • White: سفید
 • Who: که
 • Why: چرا
 • Will: اراده
 • Wind: باد
 • Winter: زمستان
 • With: با
 • Without: بدون
 • Woman: زن
 • Wonder: تعجب
 • Wood: چوب
 • Word: کلمه
 • Words: کلمات
 • Work: کار
 • World: جهان
 • Would: خواهد شد
 • Write: نوشتن
 • Wrong: اشتباه

کلمات ضروری انگلیسی برای صحبت کردن در حرف “Y

 • Year: سال
 • Yes: آره – بله
 • You: شما
 • Young: جوان

پیشنهاد شما برای یادگیری کلمات مهم زبان انگلیسی چیست؟

آموزش کلمات مهم انگلیسی

بعد از اینکه لیست بالا را نگاه کردید پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری بهتر طبق برنامه ریزی زیر عمل کنید:

 • این کلمات را پرینت بگیرید، داخل گوشی یا لپ‌تاپتان ذخیره کنید و هر بار گروهی از حروف را یاد بگیرید.
 • هر فردی روش خاصی برای بهتر یاد گرفتن دارد پس بر اساس روش مخصوص به خودتان این کلمات را یاد بگیرید؛ به‌عنوان مثال آن‌ها را با ترجمه‌ای که دارند حفظ کنید، تصویر آن‌ها را بکشید یا آن‌ها را در یک دفترچه بنویسید.
 • یک دیکشنری فیزیکی یا مجازی تهیه کنید و هر بار لغات را طبق روش زیر یاد بگیرید:
 • از خودتان بپرسید معنی کلمه چیست؟
 • تلفظ آن چگونه است؟
 • نحوه استفاده از آن به چه صورت است؟

گاهی اوقات خواندن یک زبان جدید سخت و خسته کننده می‌شود اما برای اینکه احساس بی‌انگیزگی نکنید هر بار اهدافی که دارید را به خودتان یادآوری کنید و گاهی اوقات آموزش را برای خودتان سرگرم کننده تر کنید؛ به‌عنوان مثال از دوستان یا اعضای خانواده‌تان بخواهید تا کلمات را با شما تمرین کنند.

 • تذکر: در بخش آموزش صفر تا صد لغات کتاب 504 ما فقط یکی از معانی کلمات را بررسی کردیم در صورتی که این کلمات می‌توانند در شرایط مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند؛ پس برای مطالعه دقیق‌تر معانی را از دیکشنری پیدا کنید.

هنگامی که می‌خواهید کلمات ضروری انگلیسی را یاد بگیرید به خاطر داشته باشید که شما برای صحبت کردن در موقعیت‌های مختلف و شبیه شدن به انگلیسی زبانان بومی باید حدوداً ۱۰ هزار واژه را یاد بگیرید. یادگیری این تعداد کلمه کار دشوار و زمان بری است به همین علت شما با حفظ کلمات ضروری‌تر می‌توانید سریع‌تر به یک تسلط نسبی و خوب برسید.

سؤالات پرتکرار در رابطه با آموزش کلمات مهم زبان انگلیسی

چرا باید لغات ضروری زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

اگر یادگیری زبان را به تازگی شروع کرده‌اید یا در سطح متوسط هستید با حفظ لغات ضروری می‌توانید خیلی سریع‌تر پیشرفت کنید، تا حد زیادی مکالمات و صحبت‌ها را درک کنید و پاسخ مناسبی را به سؤالات گوناگون بدهید.

لغات ضروری زبان انگلیسی را چگونه حفظ کنیم؟

اگر شما بتوانید بهترین روشی که از طریق آن موضوعات مختلف را یاد می‌گیرید پیدا کنید، می‌توانید بر اساس همان تکنیک لغات انگلیسی را بیاموزید؛ با این تفاوت که لازم است همیشه همراه خودتان یک دیکشنری داشته باشد و واژگان جدید را بر اساس معنی، تلفظ، مترادف _ متضاد و کاربردی که دارند یاد بگیرید.

برای یادگیری لغات ضروری زبان انگلیسی چه کتابی را پیشنهاد می‌کنید؟

Essential English Word4000