نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق

نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق

نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق

زنان چگونه می توانند موفقیت را برای خود و دیگران به ارمغان بیاورند؟ زنان چگونه می توانند یک زندگی شاد را برای خود و خانواده و اطرافیان رقم بزنند؟ نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق چیست؟ 

مرد و زن قطعا به هم احتیاج دارند و هر کدام جایگاه خود را دارند و در جامعه امروز میبینیم که در بیشتر جایگاه ها و اتفاقات موفق دنیا زنان حضور فعال دارند و خیلی وقت ها قوی تر از مردان عمل می کنند.

اما چگونه می توان کمک کرد تا زنان نقش موفق تری را ایفا کنند؟

در اینجا دو سؤال پیش می آید:

  •  یکی اینکه کلا روانشناسی زنان چه می گوید؟ و طبق این روانشناسی چه وظایفی را می توانیم برای آن ها متصور شویم؟ که اگر در ان راستا حرکت کنند؛ به آن ها کمک می کند تا براساس واقعیت وجودی خود عمل کنند و بهتر و موفق تر می توانند عمل کنند.

 

  •  دوم اینکه در نقش هایی که واقعیت وجودی آنان نیست چگونه می توانند موفق تر عمل کنند؟

وقتی بحث روانشناسی زنان مطرح می شود و پای موفقیت به میان کشیده می شود؛ گفته می شود که یک مرد با کار و قدرت به خود نمره می دهد و یک زن با عشق و خانواده به خودش نمره می دهد.

یک مثال ساده اگر یک مرد بهترین کار دنیا را داشته باشد و در کسب و کار و بیزینس خود موفق باشد و درآمد عالی داشته باشد ولی با خانواده و همسر خود مشکل داشته باشد؛ آیا چنین فردی خود را انسان موفقی می داند یا نه؟ بله .

اگر از خود آن مرد پرسیده شود خود را موفق تلقی می کند. چون خود را با کار می سنجد؛ خود را انسنا موفقی می داند هز چند که با همسر خود هم مشکل دارد. اما این به معنای بی اهمیت بودن همسرو خانواده نیست؛ ذات مرد در روانشناسی به این شکل شناخته شده است.

اما این امر در خانم ها دقیقا برعکس است. اگر بهترین کار دنیا را داشته باشند؛ با بهترین درآمد، اما با همسر خود مشکل داشته باشند؛ خود را انسان موفقی تلقی نمی کند.

    چرا!؟

چون که خانم ها براساس عشق و خانواده به خود نمره می دهند. 

به همین دلیل آقایان گاهی کار خود را به خانه می آورند و در خانه هم به کار فکر می کند. اما خیلی وقت ها خانم ها عشق خود را به سر کار می آورند یعنی در تمامی لحظاتی که کار می کنند به همسر، فرزند، مادر و خانواده ی خود فکر می کنند. روابط برای خانم ها بسیار مهم است. اما این به معنای بی اهمیت بودن کار و وظیفه آنان در محل کار نیست. ذات زن به عشق و خانواده ی او برمی گردد. 

پس یک زن چگونه می تواند در واقعیت وجودی خود گام های بیشتری را بردارد؟ در بخشی حضور پیدا کند که بتواند عشق بدهد؛ روابط را قوی تر کند و احساسات و لطافت خود را به خرج بدهد. در نقش یک زن خوب، یک مادر خوب، یک همسر وفادار و یا یک مادر مهربان.

 

نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق و خوب

نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق و خوب

مسلما در کنار خشکی ها و منطق آقایان؛ حضور یک بانوی لطیف می تواند زندگی را شیرین و کامل کند. این تفاوت ها در تمامی ابعاد وجود دارد. 

در کل خواندن روانشناسی زنان و مردان به ما کمک می کند تا ما از همدیگر شناخت بیشتر و کامل تری داشته باشیم. اینکه زنان چه می خواهند مردان چه ویژگی هایی دارند. 

یک مثال ساده :

بعد از این که از یک مهمانی برمی گردند: خانم به گوشه کثیف پرده میزبان اشاره می کند. اما مرد حتی متوجه وجود پرده در خانه نشده است. این به دلیل تفاوت در کل نگر و جزء نگر بودن زن و مرد است. 

پس مطالعه روانشناسی زنان و مردان و شناختن نقش ها و وظایف می تواند در بهبود روابط و موفقیت در موقعیت های مختلف به ما کمک کند. 

هر کسی در مورد روانشناسی جنس خود بیشتر مطالعه کند و نقش و وظیفه خود را به عنوان همسر بهتر، مادر موفق تر، پدر بهتر و سالم تر بشناسد تا بتواند بهتر عمل کند. 

آیا با چنین روانشناسی زن می تواند کار کند؟

 زن براری کار ساخته نشده است برای عشق و زندگی کردن ساخته شده است. اما این به این معنی نیست که زن نباید کار کند و البته کار باید در حدی و به شکلی باشد که باعث شکسته شدن زن نشود.  به این معنا که واقعیت وجودی زن فراموش نشود. وقتی می خواهد در نقش مادر و همسر قرار بگیرد، کار او به شرایط زندگی لطمه وارد نکند. 

اما کل این مباحث به معنای اصلا کار نکردن خانم ها و کار کردن مطلق آقایان نیست. بلکه آقایان هم باید به محض ورود به خانه بحث کار را تعطیل کند و ر کارهایی به همسر خود کمک کند و نباید کم بگذارد. زنان هم باید بیرون بروند و به باشگاه و کلاس و غیره برسند اما آنقدر هم زیاده روی نشود که برعکس ذات وجودی ما عمل کند.

 

مطالعه کنید  کدام گیاه برای تقویت حافظه مناسب است؟

شما چه نظری دارید؟