نیمه شعبان

یه آدمی رو فرض کنید که هر کاری رو می تونه انجام بده؛ اگر فقط یه چیز بتونید ازش بخوایید؛ اون چیه؟فکر می کنید اون از شما چی می خواد؟

 

مطالعه کنید  مکالمه هیپنوتیزمی

شما چه نظری دارید؟