ضرب المثل های مهم انگلیسی درباره غذا

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-غذا-

حتماً تا به حال ضرب المثل کاسه داغ‌تر از آش / همین آش است و همین کاسه / آش شله قلمکار یا آش نخورده و دهن سوخته را شنیده‌اید. این ضرب المثل ها در فرهنگ فارسی بسیار رایج هستند و با تغذیه و غذا خوردن مرتبط‌اند. غذا پایه اصلی سلامتی انسان است؛ به همین علت باید به درستی انتخاب و سنجیده مصرف شود. در این مقاله از آموزش زبان بهترین و حکیمانه‌ترین نوع ضرب المثل انگلیسی درباره غذا را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم. هر کدام از آن‌ها فواید تغذیه سالم، ارزش و اهمیت آن را به شما یادآوری می‌کنند.

 

رایج‌ترین ضرب المثل به انگلیسی در مورد غذا

خدایی که دهان را ساخته است غذا را فراهم می‌کند. .The god who made the mouth will provide the food
اگر به دهان غذا بدهید، چشم خجالتی می‌شود. .If you feed the mouth, the eye becomes shy
همه غذاها برای خوردن مناسب هستند اما همه کلمات برای گفتن مناسب نیستند. .All food is fit to eat, but not all words are fit to speak
تغذیه جاه طلبی در قلبت، مانند حمل یک ببر زیر بغل است. To feed the ambition in your heart is like carrying a tiger under your arm
مهم نیست که یک پرنده چقدر می‌تواند پرواز کند، باز هم باید روی زمین به دنبال غذا باشد. No matter how high a bird can fly, it still has to look for food on the ground
کسی که خود را از انتظار تغذیه می‌کند، ممکن است از گرسنگی بمیرد. .He that feeds himself from waiting could die of hunger
مرد ناتوان غذاهای تند نمی‌خورد. .The impotent man does not eat spicy foods
به یک مرد ماهیگیری بیاموزید تا یک عمر به او غذا بدهید. .Teach a man to fish and you feed him for a lifetime
خوب نیست که همه آرزوهایمان پر شود. از طریق بیماری ما ارزش سلامتی را درک می‌کنیم، از طریق شر ارزش خیر، از طریق گرسنگی ارزش غذا، از طریق تلاش ارزش استراحت. It is not good for all our wishes to be filled; through sickness we recognize the value of health; through evil, the value of good; through hunger, the value of food; through exertion, the value of rest
زیبایی غذای چشم است اما غم روح است. .Beauty is the eye’s food but the soul’s sorrow
حتی بهترین دیگ پخت و پز هم غذا تولید نمی‌کند. .Even the best cooking pot will not produce food
شما فقط استاد غذایی هستید که هنوز نخورده‌اید. .You are only master of food that you haven’t yet eaten
تخت گرم، غذای سرد. .Warm bed, cold food
اگر مراقب قابلمه خود باشید، غذای شما نمی‌سوزد. .If you watch your pot, your food will not burn
خداوند به همه پرندگان غذایشان را می‌دهد اما آن را در لانه آن‌ها نمی‌اندازد. God gives all birds their food but does not drop it into their nests
غذایی که نمی‌خورید جوش نمی‌زنید. .Food you will not eat you do not boil
به کلاغ غذا بدهید و او چشمان شما را بیرون خواهد زد. .Feed the raven and he’ll peck out your eyes
ستایش قدیمی، می‌میرد مگر اینکه به آن غذا بدهید. .Old praise dies unless you feed it
یک ظرف غذای دو پرخور را نمی‌دهد. .One dish does not feed two gluttons
چیزی که گرگ سوگواری می‌کند، غذای روباه است. .What the wolf mourns is food for the fox
وقتی شانس شما را از بین می‌برد حتی غذای سرد هم می‌سوزد. .When your luck deserts you, even cold food burns
غذایی که تهیه می‌شود استاد ندارد. .The food which is prepared has no master
آن‌ها غذای ما را خوردند و نام ما را فراموش کردند. .They ate our food, and forgot our names
سه چیز به ما قدرت می‌دهد: خوابیدن روی تشک‌های پر مو، تنفس هوای سرد و خوردن غذای خشک. Three things give us hardy strength: sleeping on hairy mattresses, breathing cold air, and eating dry food
طبیعت به جای یک گونه، دو گونه به ما داد تا غذای گرم را راحت‌تر بخوریم. Nature gave us two cheeks instead of one to make it easier to eat hot food
غذای کافی و پیپ پر از تنباکو شما را با جاودانه‌ها برابر می‌کند. Enough food and a pipe full of tobacco makes you equal to the immortals
اگر در غذای گربه زیاده‌روی کنید، موش‌ها گوش‌های شما را خواهند خورد. If you are too sparing with the cat’s food, the rats will eat your ears
فقیر به دنبال غذا است و ثروتمند به دنبال اشتها. .The poor looks for food and the rich man for appetite
قفس طلایی به پرنده غذا نمی‌دهد. .A golden cage does not feed the bird
کسی که عادلانه حرف می‌زند با قاشق خالی به شما غذا می‌دهد. .One who speaks fair words feeds you with an empty spoon
بلبل از آهنگ‌ها تغذیه نمی‌کند. .A nightingale doesn’t feed on songs
هنر همه جا، غذای خود را پیدا می‌کند. .Art finds its food everywhere
مهم نیست که چقدر به یک گرگ غذا بدهید، او همیشه به جنگل باز می‌گردد. No matter how much you feed a wolf, he will always return to the forest
اول غذا بعد دین. .First food, then religion
کلاغ به گاو نوک می‌زند تا آن را تمیز کند، نه برای اینکه از آن تغذیه کند. .The crow pecks at the ox to clean it — not to feed from it
وقتی واقعاً گرسنه هستید چیزی به نام غذای بد وجود ندارد.

(این ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد غذا را بارها در زندگی واقعی تجربه کرده‌ایم.)

There is no such thing as bad food when you are really hungry
غذای گرم، دوستی‌های گرم. .Warm food, warm friendships
چاپلوسی غذای شیرینی است برای کسانی که می‌توانند آن را ببلعند. . Flattery is sweet food for those who can swallow it
کلمات شیرین هستند اما هرگز نمی‌توانند جایگزین غذا شوند. .Words are sweet but they can never replace food
یک پدر می‌تواند هفت فرزند را سیر کند، اما هفت فرزند نمی‌توانند یک پدر را سیر کنند. One father can feed seven children, but seven children cannot feed one father
ثروتمندان باید پول بخورند اما خوشبختانه فقرا غذا می‌دهند. The rich would have to eat money, but luckily the poor provide food
خطرناک‌ترین غذا برای خوردن، کیک عروسی است. .The most dangerous food to eat is a wedding cake
هر که در زمستان به گرگ غذا بدهد، در بهار از او می‌خورد. Whoever feeds the wolf in the winter will be eaten by him in the spring

چگونه ضرب المثل های انگلیسی در مورد غذا را یاد بگیریم

چگونه-ضرب-المثل-های-انگلیسی-در-مورد-غذا-را-یاد-بگیریم

فکر می‌کنید تا الآن چند ضرب المثل انگلیسی در مورد غذا یاد گرفتید؟ مطلبی که اکثر زبان آموزان فراموشش می‌کنند «عناصر مهم یادگیری در مطالعه» است. تکرار، تمرین و نظم سه عنصر اصلی آموزش مکالمه زبان انگلیسی می‌باشند. اگر یک مورد از این عناصر فراموش شود فرد نه تنها هزینه و زمانش را از دست می‌دهد بلکه هیچ پیشرفتی نمی‌کند؛ پس اگر می‌خواهید ضرب المثل انگلیسی درباره غذا را یاد بگیرید حتماً به این عناصر توجه کنید.

 

کلام آخر

در این مقاله از یادگیری سریع زبان انگلیسی انواع ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد غذا را یاد گرفتیم. این ضرب المثل انگلیسی درباره غذا اختصار دارند و به دلیل آهنگین بودن خیلی راحت و آسان به حافظه سپرده می‌شوند؛ فقط کافی است چند بار آن‌ها را تکرار کنید. این اصطلاحات در شرایط مختلفی استفاده می‌شوند و خیلی راحت منظور شما را به مخاطب منتقل می‌کنند. جالب است که بدانید ضرب المثل ها نه تنها بر شنونده بلکه برای خود گوینده هم به‌طور هم‌زمان تأثیر می‌گذارند.

مطالعه کنید  بی نظیرترین تکنیک های تقویت مکالمه