راز اصلی ایجاد تغییر مثبت

اگه می خوایم یه تغییرمثبت ماندگاردرخودمون ایجاد کنیم بهترین راه چیه ؟ این که 40 روزسعی کنیم روی حالت ایده ال پافشاری کنیم اخه حافظه سلولی بدن 40 روزه وهر 40 روز یکبار بدن و وجود آدم رفرش میشه برا همینه خیلی ازتمرینات یا دستورات تربیتی براساس 40 شکل گرفته مثلا چله های سکوت یا چله اب روزه یا اینکه میگن لقمه حرام تا 40 روزمانع استجابت دعاست پس اگه مثلا فقط 40 روز دروغ نگیم میبینیم روز41 م دیگه تلاش زیادی نیست وصداقت جزیی از وجودمون شده وبهتره در هر 40 روز فقط روی یک رفتارمون کار کنیم. مثلا 40 روز غیبت نکنیم 40 روزبعدی روی کنترل خشم. همین طور ادامه بدیم .آخه سنگ بزرگ نشانه نزدنه یادمون باشه ستون به ستون فرجه ضمنا چون ترک عادت مرضه چند روز اولی که ادم می خواد تغییر ایجاد کنه تمام کائنات مقاومت میکنن وبه قول معروف خدا امتحانمون میکنه اگه دیدیم مثلا می خوایم دروغ نگیم اما یه کار اداری داره مجبورمون میکنه این مقاومت کائناته گول نخوریم و خودمونو کنترل کنیم تا موجش بگذره .اگه مدتی این برنامه 40 روز روانجام بدیم کم کم به زلال ترین ادم ممکن تبدیل میشیم.

موفق باشید / مرتضی جاوید

مطالعه کنید  آقایون نتیجه‌؛ خانوم‌ها تجربه

شما چه نظری دارید؟