آرشیو مطالب

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت اول

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموش سیما برنامه زنان و اعتیاد – قسمت اول استاد مرتضی جاوید در این برنامه در مورد فرمول موفقیت سخنان مبسوطی بیان می فرمایند. این برنامه در تاریخ هجدهم مهرماه 1398 از شبکه آموزش سیما پخش شده است .

حلقه گمشده موفقیت از دید استاد مرتضی جاوید

چند قاعده تلفظی مهم

 

خودتون رو محاصره کنین!!!

میانبرهایی موفقیت در نوجوانی

چگونه با فراموشی بجنگیم؟

 

یک تکنیک قوی در یادگیری لغات خارجی

قواعد تلفظ

چه کلماتی در انگلیسی صدای (sh) دارند؟

راز اول يادگيري زبان انگليسي

تلفظ کلماتی که کمتر شنیده اید

تلفظ جالب برخی از کلمات در انگلیسی