تقویت حافظه؛ تمرین تکنیک تصویر سازی با یک مثال

مهارت تقویت حافظه؛ به ما قدرتی می‌دهد که قدرت حافظه‌ی خود را در تمامی زمینه‌ها ده‌ها برابر افزایش داد. بالغ بر پنجاه تکنیک در دنیای حافظه وجود دارد که بیس اصلی آن «تصویرسازی» است. در این ویدئو استاد مرتضی جاوید با استفاده از تکنیک تصویر سازی؛ یک تمرین با شما می‌کنند. تصویر سازی؛ یعنی ایجاد ارتباط تصویری بین کلمات.
لیست کلمات در این تمرین: درخت، قورباغه، ماشین، استخر، توپ، هواپیما، کفش، مداد