بایگانی بخش دانلودهای رایگان

شامل 202 مطلب

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت اول

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموش سیما برنامه زنان و اعتیاد – قسمت اول استاد مرتضی جاوید در این برنامه در مورد فرمول موفقیت سخنان مبسوطی بیان می فرمایند. این برنامه در تاریخ هجدهم مهرماه 1398 از شبکه آموزش سیما پخش شده است .