نگرشت را عوض کن تا آرامش بیابی!

نوع نگرش تو آرامش خیلی موثره. بعضی ها وقتی بهشون توهین میشه زود دعوا راه میندازن و مقابله به مثل میکنن. وقتی میپرسیم چرا؟ میگن: سکوت نشانه است. ولی عده ای دیگه اگه بهشون توهین بشه سکوت میکنند و اتفاقا خیلی با آرامش از کنار قضیه رد میشن. وقتی با تعجب ازشون میپرسیم چرا جلو نمیرید و کاری نمیکنید میگن: “جواب ابلهان خاموشیست” البته این به معنای کنار نشستن نیست گاهی باید مظلوم از حقش دفاع کنه و جلوی ظالم رو بگیره. ما باید تلاشمونو بکنیم که حقمون رو بگیریم و بعد نتیجه رو به خدا واگذار کنیم. ولی در مواردی که با افراد نفهمیده سروکار داریم میتونیم با سکوتمون اونها رو بیشتر خرد کنیم. این طوری اونها همیشه مدیون ما میمونن و موج منفی بهشون برمیگرده. پس سعی کنیم با تغییر نگرش به خودمون آرامش رو هدیه کنیم.

خیر پیش. مرتضی جاوید

مطالعه کنید  آموزش زبان انگلیسی در 30 روز

شما چه نظری دارید؟