نشانه‌های تواضع

1-خودمونو نگیریم

2-در سلام کردن ،کمک کردنو لبخند زدن پیشی بگیریم .

3-اگه اشتباه کردیم جرات عذر خواهی داشته باشیم .

4- اشتباهاتمونو در صورت امکان جبران کنیم.

5-اگه یه مقدار تو علم وسواد ومادیات رشد کردیم فکر نکنیم خبریه

6-به تجربه دیگران احترام بزاریم .

7-همیشه خودمونو یک شاگرد بدونیم

8-سعی کنیم از همه حتی کودکان چیزی یاد بگیریم

9-بدونیم که حتی اگه بهترین مشاور دنیا هم باشیم باز نیاز به مشاور ومشورت داریم

10-به بزرگتر ها به ویژه پدر ومادر واقوام احترام بذاریم.

11-گوش شنوا داشته باشیم .

13-جرات تغییر داشته باشیم.

15-از فریاد زدن وسرزنش اجتناب کنیم .

16-ببخشیم

17-اونچه رو که بلدیم به دیگران یاد بدیم البته به کسی که قدر بدونه !

خیر پیش مرتضی جاوید

مطالعه کنید  تعصب‌های بیهوده را کنار بگذاریم!

شما چه نظری دارید؟