راه های افزایش عزت نفس

آیا تا کنون برای شما پیش آمده که بدانید عزت نفس چیست و چگونه می توان از آن بهره برد؟ راه های افزایش عزت نفس را چگونه می توان افزایش داد مبحثی است که امروز آن را با هم دنبال خواهیم کرد. 

آیا فکر می کنید عزت نفس پایینی دارید و نمی دانید چه کاری باید انجام دهید؟

عزت نفس وحسی که درباره آن داریم را به ارث نمی بریم.

نداشتن عزت نفس

نداشتن عزت نفس

عزت نفس دو نوع است:

  1. عزت نفس جهانی و کلی درباره این که ما چه کسی هستیم؟
  2.  عزت نفس موقعیتی که معمولا بسته به شرایط می تواند در نوسان باشد مثلا موقعیت کاری در برخی شرایط ممکن است بالا باشد در برخی شرایط پایین.

عزت نفس پایین نوعی ارزیابی منفی از خود است. این نوع ارزیابی معمولاً زمانی اتفاق می افتد که برخی از شرایطی که در زندگی با آن روبرو می شویم روی حساسیت های ما دست می گذارد. ما این حادثه را کاملا شخصی تلقی می کنیم و دچار برانگیختگی جسمی، عاطفی و شناختی را تجربه می شویم. این امر چنان نگران کننده و گیج کننده است که ما با روش خود تخریبی به آن پاسخ می دهیم. وقتی چنین اتفاقی می افتد؛ رفتار و عملکرد ما به صورت خودکار در آمده و احساس ناراحتی و افسردکی می کنیم و شرایط کم کم رو به وخامت می گذارد. 

بالا بردن عزت نفس جهانی امکان پذیر است اما آسان نیست. این نوع عزت نفس با رو در رو شدن ما با ترس هایمان رشد می کند در واقع ما از تجربیات خود می آموزیم. اما چه راه هایی برای بالا بردن عزت نفس وجود دارد:

  •  هوشیار باشید:

اعتیادها یادگیری ما را بلوکه کرده و روحیه ما را تعیف می کنند. آن ها را شناسایی کنید و با مراقبت کردن از خود آن ها را از بین ببرید. 

  •  خود-مراقبتی را تمرین کنید:

با پیوستن به گروه های خودیاری و انجام مراقبت های بهداشتی، شیوه های جدید زندگی را برگزینید. 

محرکهایی که   اعتماد به نفس پایین را موجب می وشوند؛ شناسایی کنید. ما رویدادهای استرس زا (مثلاً انتقاد) را با ایجاد یک معنی منفی در مورد خودمان شخصی می کنیم. در عوض می توانیم هر رویداد را فرصتی بدانیم برای یادگیری های جدید.

  •  شخصی سازی را متوقف و یا روند آن را کند کنید:

هذف شخصی سازی کاهش پاسخ به محرک هاست. شما می توانید  با استفاده از تکنیک های ریلکسیشن و مدیریت استرس در آن مداخله کنید. زیرا این تکنیک ها باعث آرامش اعصاب می شود و به ما اجازه می دهد تا از واکنش های عیر قابل کنترل و خودکار خود دست برداریم و روشی را برای روبرو شدن با ترس های غیرقابل شناخت خود پیدا کنیم که ریشه در عزت نفس پایین ما دارد.

  •  توقف و توجه :

انسان ها همیشه دوست درند به همان شیوه ای نسبت به حوادث واکنش نشان دهند که ثبلا نشان داده اند آگاهی از اتفاقات مشابه می تواند نشانه ای برای کاهش سرعت واکنش ما باشد.

واکنش به اتفاقات را خود انتخاب کنید: به صورت خودمختار و مؤثر عمل کنید و به این طریق گامی به سوی ترس های خود برداریم.

  •  مهارت های خود را گسترش دهید:

ما می توانیم با یادگیری و استفاده از این مهارتها، ایمنی خودمان را فراهم کنیم، امیدوار باشیم، سردرگمی را تحمل کنیم و عزت نفس را بالا ببریم:

احساسات را تجربه کنید. احساسات را در بدن خود احساس کرده و نیازهای خود را شناسایی کنید. وقتی به احساسات خود احترام نمی گذاریم، عادت می کند تا به آنچه دیگران می خواهند و اعتقاد دارند اعتماد کرده و به آن عمل کنیم.

تفکر انتخابی: به فکر کردن پایان دهید. به “سایه های خاکستری” فکر کنید و یاد بگیرید که از معانی خودداری کنید. با ارائه گزینه هاو تواناییی های خود، خود را به سمت امکانات جدید در مورد چگونه فکر کردن در مورد مشکلات خود باز می کنیم.

کناره گیری: پایان دادن به همه سوء استفاده به سوء تفسیرها و مفروضات “نه” بگویید. با حفظ مرزهای شخصی ، از سوء استفاده دیگران خودداری می کنیم و جدایی خود را اعلام می کنیم.

مدعی باشید:  آنچه را که می بینید، احساس می کنید و می خواهید با اظهارات “من” بیان کنید. با بیان افکار، احساسات و خواسته های خود به صورت مستقیم و صادقانه، نشان می دهیم که وظیفه زندگی خود را بر عهده دارید و  می خواهید برای خودتان تصمیم بگیرید. 

پذیرا باشید: دیگران و اتفاقات را همانگوه که هستند پذیرا باشید و با دیگران همدلی کنید. 

 

مطالعه کنید  در سجده؛ چه رازی نهفته است؟

شما چه نظری دارید؟