راه‌های دفع چشم زخم و انرژی‌های منفی

1-صدقه دادن صبح ها

2- خواندن روزانه ایه الکرسی+7بار سوره توحید+چهار قل

3-خواندن سوره های جن ویاسین

4-همراه داشتن وان یکاد وبرخی دعا ها مثل حرز جواد

5-خود را در مرض چشم افرادتنگ نظر فرار ندیم یعنی هر حرفی رو هر جایی به هر کسی نزنیم وهر چیزی رو نشون ندیم مگر به ضرورت

6-تا کاری روتموم نکردیم به دیگران نگیم مگر به ضرورت وبرای مشورت اونم با اهلش ومشاور

7-احتیاط هاوتوصیه های قبلی رو رعایت کنیم اما زیاد بهش فکر نکنیم تا از تلقینهای منفی خودمون هم ضربه نخوریم

8-به خدا توکل کنیم الله خیر الحافظا وهو ارحم والراحمین

خیر پیش مرتضی جاوید

مطالعه کنید  چگونه برای امتحان آماده شویم

شما چه نظری دارید؟