جملات انگلیسی مخصوص تازه کار ها

جملات-انگلیسی-مخصوص-تازه-کار-ها-

یک راه عالی برای شروع صحبت کردن به زبان انگلیسی “یادگیری جملات انگلیسی مخصوص تازه کار ها” است. این جملات به زبان آموزان مبتدی کمک می‌کند تا بدون نیاز به آموزش گرامر انگلیسی، سریع‌تر و روان‌تر حرف بزنند حتی با تسلط نسبتاً پایین به کشورهای دیگر سفر کنند. در این مقاله لیستی از عبارات پرکاربرد انگلیسی را همراه با ترجمه برای یادگیری و آموزش زبان شما گردآوری کرده‌ایم.

 

18 جمله بسیار مهم برای یادگیری تازه‌ کار ها 

فهرست محتوا

1. جملات انگلیسی برای سلام و خداحافظی

سلام Hello
سلام Hi
(غیررسمی) هی (informal) Hey
سلام Hi there
(غیررسمی) سلام (informal) Howdy
خداحافظ Bye
خداحافظ Bye-bye
(غیررسمی) بعداً می‌بینمت (informal) See ya later
مراقب باش Take care

2. جملات انگلیسی برای مبتدی ها هنگام بله و نه گفتن

آره

Yeah
آره Yup
مصممم! Mm-hmm!
آهان! Uh-huh!
مطمئن! Sure!
جواب منفی Nope
نه Nah
میلی‌متر Mm-mm
اوه Uh-uh
به هیچ وجه

No way

3. عبارات انگلیسی برای مبتدیان هنگام پرسیدن حال طرف مقابل

عبارات-انگلیسی-برای-مبتدیان-هنگام-پرسیدن-حال-طرف-مقابل

چطور هستید؟ ?How are you
اوضاع چطوره؟ ?How’s it going
چطوری؟ ?How ya doin
اوضاع چطوره؟ ?How are things
زندگی چطوره؟ ?How’s life
چطور بودی؟ ?How have you been
خانواده شما چطور هستند؟ ?How’s your family
چه خبر؟ ?What’s up
چه خبر؟ ?What’s new
اخیراً چه کارهایی انجام دادی؟ ? What have you been up to lately

4. جملات انگلیسی برای نشان دادن حال و احوال خود

من خوبم، ممنون در مورد شما چطور؟ I’m fine, thanks. How about you?
خیلی خوب Pretty good
بد نیست Not bad
عالی! Great!
بهتر از این نمی‌شد! Couldn’t be better!
نمی‌توان شکایت کرد. Can’t complain.
سرم شلوغ بوده است. I’ve been busy.
مثل همیشه Same as always
خیلی عالی نیست می‌تواند بهتر باشد. Not so great.
من خوبم، ممنون در مورد شما چطور؟  Could be better.

5. جمله‌های انگلیسی برای مبتدی ها هنگام تشکر یا عذرخواهی کردن

با تشکر Thanks
خیلی ممنون Thanks a lot
خیلی ممنونم Thank you so much
یک میلیون ممنون Thanks a million
با تشکر از کمک شما / ممنون که کمکم کردی Thanks for your help. / Thanks for helping me.
من واقعاً قدردان آن هستم. I really appreciate it.
من واقعاً ممنونم I’m really grateful.
این خیلی از شما مهربان است. That’s so kind of you.
اشکالی ندارد. That’s OK.
اتفاق می‌افتد. It happens.
مشکلی نیست. No problem.
نگرانش نباش. Don’t worry about it.
من شما را می‌بخشم. (برای مشکلات جدی) I forgive you. (for serious problems)
مطالعه کنید  آموزش مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی و اصطلاحاتی که باید بدانید

6. جملات انگلیسی برای شروع یک مقدمه خوب

جملات-انگلیسی-برای-شروع-یک-مقدمه-خوب

من فقط خواستم که خودم را معرفی کنم. من … [نام شما] I just wanted to introduce myself. I’m… [your name]
فکر نمی‌کنم قبلاً ملاقات کرده باشیم. نام من … [نام شما] I don’t think we’ve met before. My name’s… [your name]
این هست… This is…
من دوست دارم شما را ملاقات کنید … I’d like you to meet…
ملاقات کردی …؟ Have you met…?
می‌خواهم تو را معرفی کنم به…  I’d like to introduce you to…
از ملاقات شما خوشبختم Nice to meet you
از آشنایی با شما خوشحالم It’s a pleasure to meet you
به همین ترتیب Likewise
و شما  And you

7. جملات انگلیسی برای مبتدی ها هنگام ابراز علاقه

واقعاً Really
جالبه That’s interesting
آهان Uh-huh
درست Right
مطمئن Sure

8. جملات انگلیسی برای درخواست اطلاعات از طرف مقابل

چت با شما خوب بود. It was nice chatting with you.
خب داره دیر میشه. Well, it’s getting late.
به هر حال من باید راه بیفتم. Anyway, I should get going.
(رسمی) متأسفم، اما می‌ترسم نیاز داشته باشم … (formal) Sorry, but I’m afraid I need to…
متأسفم که حرف شما را قطع کردم، اما در واقع باید فرار کنم. I’m sorry to cut you off, but I actually gotta run.

9. جملات انگلیسی برای گفتن نمی‌دانم

من هیچ ایده / سرنخی ندارم. I have no idea/clue.
اونجا نمی‌تونم کمکت کنم. I can’t help you there.
(غیررسمی) مرا می‌زند. (informal) Beats me.
من واقعاً مطمئن نیستم. I’m not really sure.
من هم در تعجب بودم که I’ve been wondering that, too.

10. جملات انگلیسی برای پرسیدن نظر طرف مقابل یا بیان نظر خودتان

جملات-انگلیسی-برای-پرسیدن-نظر-طرف-مقابل-یا-بیان-نظر-خودتان

شما در این مورد چه فکر می‌کنید …؟ ?… What do you think about
نظرت در مورد …؟ ?… How do you feel about
نظر شما در مورد …؟ ?… What’s your opinion of
نظر شما در مورد … ?… What are your views on
به نظر من … … In my opinion
 مایلم بگم … … I’d say
من شخصاً فکر می‌کنم / معتقدم… … Personally, I think/believe
اگر از من می‌پرسی … … If you ask me
طوری که من می‌بینمش … … The way I see it
از دیدگاه من … … From my point of view

11. جملات زبان انگلیسی برای مبتدی ها هنگام نشان دادن موافقت یا مخالفت

دقیقاً Exactly
کاملاً Absolutely
این خیلی درست است. .That’s so true
مطمئناً همینطوره. .That’s for sure
 100% موافقم I agree 100%
بیشتر از این نتونستم باهات موافق باشم .I couldn’t agree with you more
این دقیقاً همان چیزی است که من فکر می‌کنم. / من دقیقاً همین احساس را دارم. .That’s exactly what I think. / That’s exactly how I feel
(غیررسمی) در مورد آن به من بگویید! / تو داری به من میگی! !(informal) Tell me about it! / You’re telling me
(غیررسمی) من می‌گویم! !(informal) I’ll say
من هم همین‌طور فکر می‌کنم. (از این عبارت برای موافقت کم استفاده کنید یعنی موافقید اما با اکراه)  I suppose so. (use this phrase for weak agreement – you agree, but reluctantly)
من این‌طور فکر نمی‌کنم. I don’t think so.
من با شما موافق نیستم. I beg to differ.
می‌ترسم موافق نباشم. I’m afraid I don’t agree.
من در این مورد چندان مطمئن نیستم. I’m not so sure about that.
من آن را این‌طور نمی‌بینم. That’s not how I see it.
لازم نیست. Not necessarily.
بله، اما … [نظر خود را بگویید] Yes, but… [say your opinion]
برعکس On the contrary
(بسیار غیررسمی) به هیچ وجه! (very informal) No way!
 (بسیار قوی) من کاملاً مخالفم.  (very strong) I totally disagree.
مطالعه کنید  Tongue Twister چیست و چه فایده‌ای برای تقویت تلفظ دارد؟

12. جملات انگلیسی برای پاسخ به اخبار خوب یا بد

تبریک می‌گویم! Congratulations!
عالیه! That’s great!
چقدر عالی! How wonderful!
عالی! Awesome!
من خیلی برای شما خوشحالم! I’m so happy for you!
وای نه … Oh no…
این وحشتناک است. That’s terrible.
بیچاره تو (از این برای پاسخ دادن به موقعیت‌های بدی که خیلی جدی نیستند استفاده کنید.) Poor you. (Use this to respond to bad situations that are not too serious)
خیلی متأسفم که این را می‌شنوم. I’m so sorry to hear that.

13. جملات انگلیسی برای پاسخ به یک پیشنهاد

جملات-انگلیسی-برای-پاسخ-به-یک-پیشنهاد

(رسمی‌تر) آیا نوشیدنی می‌خواهید؟ (more formal) Would you like a drink؟
(غیررسمی) آیا کمی آب می‌خواهید؟ (informal) Do you want some water؟
آیا می‌توانم برای شما چیزی برای خوردن بیاورم؟ Can I get you something to eat?
این عالی خواهد بود، متشکرم (= بله) That’d be great, thanks. (= yes)
نه ممنون. من خوبم. (= نه) No, thanks. I’m OK. (= no)

14. جملات انگلیسی برای مبتدی ها هنگام صحبت درباره برنامه‌های آینده

من می‌روم به … I’m going to…
من قصد دارم … I’m planning to…
من امیدوارم که … I hope to…
من دوست دارم … I’d like to…
من ممکن است … / ممکن است … I might… / I may…
دارم به … I’m thinking about…

15. جملات انگلیسی برای دوست داشتن یا دوست نداشتن

من عاشق … I love…
من واقعاً به … I’m really into…
من برای … زندگی می‌کنم. I live for…
من دیوانه‌ام … I’m crazy about…
من طرفدار زیادی از … نیستم. I’m not a huge fan of…
من واقعاً به … اهمیت نمی‌دهم. I don’t really care for…
من اهل… I’m not into…
من نمی‌توانم تحمل کنم…  I can’t stand…

16. جملات انگلیسی برای صحبت کردن درباره مشاغل

شما کجا کار می‌کنید؟ Where do you work?
چه کار می‌کنی؟ / برای امرار معاش چه کار می‌کنی؟ What do you do? / What do you do for a living?
من در … [مایکروسافت] کار می‌کنم. I work at… [Microsoft].
من یک … [حسابدار] هستم. I’m a/an… [accountant].
من بیکار هستم. / من در حال حاضر بین شغل هستم. I’m unemployed. / I’m between jobs at the moment.
من در جستجوی کار هستم. I’m looking for work.
من یک مادر / پدر خانه نشین هستم. I’m a stay-at-home mom/dad.
من کسب و کار خودم را اداره می‌کنم. I run my own business.
من یک کار آزاد هستم … [نویسنده/طراح/و غیره] I’m a freelance… [writer/designer/etc.]
 من بازنشسته‌ام.  I’m retired.
مطالعه کنید  راه‌های دفع چشم زخم و انرژی‌های منفی

17. جملات انگلیسی برای سطح مبتدی موقع توصیف روابط

من مجرد هستم. I’m single.
من یک دوست پسر/دوست دختر دارم. I have a boyfriend/girlfriend.
نامزد شده‌ایم. We’re engaged.
ما در ژوئن ازدواج می‌کنیم. We’re getting married in June.
من ازدواج کرده‌ام. I’m married.
من … [10 سال] ازدواج کردم. I’ve been married for… [10 years].
من طلاق گرفته‌ام. I’m divorced.
من بیوه شده‌ام. I’m widowed.
من دنبال چیز جدی نیستم. I’m not looking for anything serious.

18. پایه‌ای‌ترین عبارات انگلیسی برای سطح مبتدی

پایه‌ای‌ترین-عبارات-انگلیسی-برای-سطح-مبتدی

آخرین موضوع ولی به همان اهمیت Last but not least
کم‌کم Little by little
بذار برم Let me go
بگذار من باشم Let me be
کم پیدایید Long time no see
خودتو راحت کن Make yourself comfortable
باعث افتخار من My pleasure
خارج از سؤال out of question
اخیراً … More recently,…
بهترین استفاده را داشته باشید Make best use of
هیچ چی Nothing
اصلاً هیچی Nothing at all
چاره‌ای نیست No choice
بدون احساس سخت No hard feeling
شانسی وجود ندارد Not a chance
حالا یا هرگز Now or never
بدون راه خروج/بن‌بست No way out/dead end
بیشتر نه No more
هرگز نگو هرگز Never say never
به تو ربطی ندارد none of your business
به هیچ وجه No way
مشکلی نیست No problem
چندی پیش Not long ago
خارج از نظم out of order
از شانس out of luck
این یا آن صورت One way or another
یک چیز منجر به چیز دیگری می‌شود One thing lead to another
یک تکه کیک Piece of cake
بیچاره Poor thing
غیرمنتظره out of the blue
دور از دسترس out of touch
بنابراین؟ So?
نه خوب نه بد So so
در تماس باش Stay in touch
پس چی؟ So what?
گام به گام Step by step
دیدن؟ See?
زودتر یا دیرتر Sooner or later
خفه شو! Shut up!
این همه است That’s all
خیلی خوبه که درست باشه Too good to be true
خیلی بد Too bad
هر چه زودتر بهتر The sooner the better
یا بگیرش یا ولش کن Take it or leave it
منکر این نیست که… There is no denial that…
نگاه از زوایای مختلف… Viewed from different angles…
آنچه ذکر می‌شود این است که… What is mentioning is that…
چه خطرناک‌تر… What is more dangerous, …
خوب؟ Well?
خب پس Well then
چه کسی می‌داند Who knows
موفق باشی Way to go
چرا که نه؟ Why not؟
می‌بینید You see
نه بیشتر نه کم‌تر No more, no less
شوخی نکن؟ No kidding?

کلام آخر

همانطور که دیدید جملات ساده انگلیسی وجود دارند که می‌توانند در خیلی از موقعیت‌ها شما را نجات دهند. اگر از همین امروز شروع کنید و هر روز چند عبارت را یاد بگیرید بعد از گذشت مدتی متوجه یادگیری سریع زبان انگلیسی و پیشرفته فوق‌العاده خودتان می‌شوید.