تلنگر

بعضی وقتا که خوابیم فکر می کنیم بیداریم بعد که از خواب میپریم می بینیم خواب بودیم از کجا معلوم که الان خواب  نباشیم و یک بیداری  عظمیمتری در انتظارمون نباشه منتها اگه خواب باشیم شاید بیدارشیم ولی اگه خودمونو به خواب زده باشیم هیچ وقت بیدار نمیشیم .بیاین قبل از اینکه به زور بیدارمون کنن  بیدار شیم و همدیگر رو بیدار کنیم .زندگی زنگ تفریح نیست ساعت بعد حساب داریم .دوستان عزیز هر کی میتونه در جهت بیداری من و دیگران قدمی برداره بسم ا…

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  چند نکته اساسی برای تسلط بر زبان انگلیسی

شما چه نظری دارید؟