ضرب المثل های مهم انگلیسی درباره سفر

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-سفر-

آیا به دنبال الهام‌بخش‌ترین ضرب المثل انگلیسی درباره سفر هستید برای آموزش زبان درباره سفر مقاله درستی را انتخاب کرده‌اید ضرب المثل هایی که در این زمینه وجود دارند می‌توانند شما را تشویق کنند تا زندگی‌تان را تغییر دهید شما می‌توانید از این ضرب المثل برای سفر زندگی یا ماجراجویی که همیشه آرزویش را داشته‌اید الهام بگیرید.

 

23 ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد سفر

مردم برای یادگیری سفر می‌کنند. بیشتر آن‌ها قبل از شروع باید سفر را یاد بگیرند.

People travel to learn; most of them before they start should learn to travel

سفر در نوع جوان‌تر بخشی از آموزش است، در بزرگ‌تر بخشی از تجربه.

Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience

مسافر می‌بیند جهانگرد در جست و جوی دیدن است.

The traveler sees what he sees, the tourist sees what he has come to see

دنیا یک کتاب است و کسانی که سفر نمی‌کنند فقط یک صفحه را می‌خوانند.

.The World is a book, and those who do not travel read only a page

مهم‌ترین سفری که ممکن است در زندگی داشته باشید ملاقات با مردم در نیمه راه است.

.The most important trip you may take in life is meeting people halfway

زندگی یک سفر است پس بهترین استفاده را از آن بکنید.

.Life is a journey. Make the best of it

سفر نود درصد انتظار و ده درصد خاطره است.

(این ضرب المثل انگلیسی در مورد سفر از ادوارد استریتر) است.

.Travel is ninety percent anticipation and ten percent recollection

وقتی کسی متوجه می‌شود که زندگی‌اش بی‌ارزش است یا خودکشی می‌کند یا به سفر می‌رود.

When one realizes that his life is worthless he either commits suicide or travels

شاید ماجراجویی به شما آسیب بزند اما یکنواختی شما را می‌کشد.

.Adventure may hurt you but monotony will kill you

سفر کنید، پول شما برمی گردد، وقت شما بر نمی‌گردد.

.Travel, your money will return, your time won’t

مسافر خوب کسی است که نداند به کجا می‌رود و مسافر کامل نداند از کجا آمده است.

A good traveler is one who does not know where he is going to, and a perfect traveler does not know where he came from

مسافر آنچه را که می‌بیند، می‌بیند جهانگرد آنچه را که برای دیدن آمده است، می‌بیند.

(یکی از ضرب المثل های انگلیسی در مورد سفر

که گیلبرت کی چسترتون گفته، همین است.)

.The traveler sees what he sees, the tourist see what he has come to see

امیدوارانه سفر کردن بهتر از رسیدن است.

.It is better to travel hopefully than to arrive

سفر تنها چیزی است که خریداری می‌کنید و ثروتمندتر می‌شوید.

.Travel is the only thing that you buy that makes you richer

سفر می‌تواند یکی از پر ارزش‌ترین شکل‌های درون‌بینی باشد.

.Travel can be one of the most rewarding forms of introspection

یقیناً سفر بیش از دیدن مناظر است. این تغییری است که عمیق و دائمی در ایده‌های زندگی ادامه می‌یابد.

Certainly, travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living

یک مایل سفر بهتر از خواندن هزار کتاب است.

.It is better to travel one mile than to read a thousand books

مسافرخانه مسافران «دنیا» است.

.The world is an inn for travelers

سه خواسته وجود دارد که هرگز برآورده نمی‌شود: نیاز ثروتمندان که چیزی بیشتر می‌خواهند. بیمارانی که چیزی متفاوت می‌خواهند. و مسافری که میگوی هر جا جز اینجا.

(این ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد سفر از رالف والدو امرسون است.)

There are three wants which never can be satisfied: that of the rich, who want something more; that of the sick, who want something different; and that of the traveler, who says, “Anywhere but here”

جاده به مسافر نمی‌گوید چه چیزی در پیش است.

.The road does not tell the traveler what lies ahead

مسافر عاقل دلش را در خانه رها می‌کند.

.The wise traveler leaves her heart at home

سفر و جامعه یکی را صیقل می‌دهد اما سنگ غلتان خزه‌ای را جمع نمی‌کند، و خزه‌های کوچک برای انسان خوب است.

Travel and society polish one, but a rolling stone gathers no moss, and a little moss is a good thing on a man

سفر کردن در جاده زندگی آسان‌تر است، وقتی چیزهای زیادی برای حمل بر پشت ندارم.

It’s easier traveling the road of life when I don’t have so much to carry on my back

۵ نقل قول زیبا درباره سفر به زبان انگلیسی

نقل-قول-زیبا-درباره-سفر-به-زبان-انگلیسی

تا اینجا چندین ضرب المثل به انگلیسی در مورد سفر یاد گرفتیم اما بد نیست با چند نقل قول معروف در زمینه یادگیری مکالمه انگلیسی درباره سفر هم آشنا شویم.

“زیباترین در جهان، البته، خود جهان است.”

والاس استیونز

“.The most beautiful in the world is, of course, the world itself”

Wallace Stevens

“هر انسانی می‌تواند جهان را از یکنواختی و بی‌نظمی به دنیای هیجان و ماجراجویی تبدیل کند.”

ایروینگ والاس

“Every man can transform the world from one of monotony and drabness to one of excitement and adventure”

Irving Wallace

“حتی گوش نکن، فقط صبر کن، ساکت، ساکت و منزوی باش. جهان آزادانه خود را به تو عرضه خواهد کرد تا نقاب بردار شوی، چاره‌ای ندارد، وجدان جلوی پای تو غلت می‌زند.”

فرانتس کافکا

“Do not even listen, simply wait, be quiet, still and solitary. The world will freely offer itself to you to be unmasked, it has no choice, it will roll in ecstasy at your feet”

Franz Kafka

” در یک جنگل دو جاده از هم جدا شدند و من جاده‌ای را انتخاب کردم که در آن کم‌تر سفر کردم و این همه تفاوت را به همین علت تجربه کردم.”

رابرت فراست

“Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.”

Robert Frost

“سفر یک بی‌رحمی است. این شما را مجبور می‌کند که به غریبه‌ها اعتماد کنید و آن همه آسایش آشنای خانه و دوستان را از دست بدهید. شما دائماً از تعادل خارج می‌شوید.”

چزاره پاوزه

“Traveling is a brutality. It forces you to trust strangers and to lose sight of all that familiar comfort of home and friends“

 Cesare Pavese

کلام آخر

این بار هم چند ضرب المثل انگلیسی درباره سفر را در بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی یاد گرفتیم. وقتی کسی فقط در شهر و محل تولدش زندگی می‌کند به تدریج زندگی را یکنواخت و کسل کننده می‌بیند، این فرد بعد از گذشت چند سال حس می‌کند دیگر نمی‌تواند از عهده سختی‌های زندگی برآید؛ به همین دلیل است که نه تنها اسلام بلکه پزشکان و روانشناسان هم توصیه می‌کنند انسان هر از گاهی سفر کند. سفر باعث می‌شود تا جنبه‌های مثبت و منفی زندگی پر رنگ‌تر شود و انسان به آرامش ذهنی برسید حتی شیوه متفاوتی را برای زندگی انتخاب کند.

مطالعه کنید  معرفی بهترین روش های نوین تدریس زبان انگلیسی