نکاتی برای تقویتlistening

1-از مجموعه های هدفمند آموزشی استفاده کنیم مثل کتابهای 3جلدی tactics for listening که معروفترین مجموعه اند.

2-نیازی نیست همه کلمات رو بفهمیم سعی کنیم کلمات کلیدی رو شکار کنیم یعنی فعلها،اسمهای خاص وکلماتی که جلب توجه میکنند. تو هر 10کلمه یکی دوتا کافیه

3-با حس فهمیدن وتفکر مثبت گوش کنیم. حتی در قسمتهای دشوار خودمونو به فهمیدن بزنیم.

4-وقت هایی که ذهنمون یاری نمیکنه آخرین بخشی رو که قبلا گوش کردیم یکی دو دقیقه شو دوباره کار کنیم تا ذهن راه بیافته بعد بلافاصله تراک جدید رو کار کنیم .

5-هر قسمت رو یک بارشب قبل خواب گوش کنیم ویکبار صیح روز بعد در اولین فرصت

6-اون قسمتی رو که متوجه نشدیم بین الطلوعین کار کنیم.ثابت شده در این زمان میزان یاد گرفتن در انسان و کارتیی مغز بیشتره.

7-فیلم های آموزشی رو حداقل 3بار ببینیم یک بار برای لذت ،یک بار با زیرنویس وجهت یادداشت اصطلاحات وجملات مهم ،یک بار هم بدون زیر نویس جهت تثبیت

8-یک مدت با یه لهجه کار کنیم تا راه بیفتیم یا  americar یا brirish

9-توکلمون به خدا باشه.

خیر پیش.مرتضی جاوید

مطالعه کنید  فواید آموزش زبان دوم به کودکان

شما چه نظری دارید؟