ضرب المثل های مهم انگلیسی درباره زمان

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-زمان-

ضرب المثل ها بیشتر و بهتر از هر کتاب درسی می‌توانند شما را با فرهنگ یک کشور آشنا کنند. این اصطلاحات و عبارات نشان می‌دهند که چه موضوعاتی برای مردم حائز اهمیت است، چه رفتاری بد و چه رفتاری خوب است؛ حتی تاریخچه یک اتفاق را به شما نشان می‌دهند. ضرب المثل ها به حدی متنوع هستند که شما می‌توانید درباره هر موضوعی یکی از آن‌ها را حفظ کنید. در این مقاله از آموزش زبان با هم انواع ضرب المثل انگلیسی درباره زمان را یاد می‌گیریم.

 

40 ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد زمان

در حال حاضر زمان توسط دو پارامتر اصلی تعیین می‌شود که عبارت از چگونگی استفاده بهتر از زمان / چگونگی صرفه جویی در زمان. موفقیت‌هایی که در زندگی به دست می‌آوریم تا حد زیادی به زمان و نحوه استفاده از آن برمی گردد. در بخش بعدی 40 ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد زمان می‌توانند تلنگر خوبی برای یادگیری زبان انگلیسی شما باشند.

 

سه ساعت خیلی زود بهتر از یک دقیقه خیلی دیر است. .Better Three Hours Too Soon Than a Minute Too Late
زمان بدون تأخیر می‌گذرد. .Time Fleeth Away Without Delay
زمان و موج برای هیچ‌کس نمی‌ایستند.

(این ضرب المثل انگلیسی در مورد زمان را ما ایرانی‌ها هم استفاده می‌کنیم.)

.Time and Tide Wait for No Man
زمان مسیر بی‌وقفه خود را طی می‌کند. .Time Rolls His Ceaseless Course
او که زمان دارد زندگی دارد. .He That Has Time Has Life
یک اونس طلا یک اینچ از زمان را نمی‌خرد. .An Ounce of Gold Will Not Buy an Inch of Time
زمانی مانند زمان حال وجود ندارد .There Is No Time Like the Present
ما امروز اینجا هستیم و فردا رفته‌ایم. .We Are Here Today and Gone Tomorrow
1 امروز ارزش 2 فردا را دارد. .One Today Is Worth Two Tomorrows
اگر زمان می‌خواهید، باید آن را بسازید.

(یکی از معروف‌ترین ضرب المثل های انگلیسی در مورد زمان همین است.)

.If You Want Time, You Must Make It
زمان همان چیزی است که ما بیشتر می‌خواهیم اما چیزی است که بدترین استفاده را از آن می‌کنیم. .Time Is What We Want Most, but What We Use Worst
زمان از دست رفته هرگز جبران نمی‌شود. .Lost Time Is Never Found Again
زمانی که داری لذت می‌بری زمان تلف شده نیست. .The Time You Enjoy Wasting Is Not Wasted Time
هیچ وقت دیر نیست که بپرسیم ساعت چند است. .It is never too late to ask what time it is
زمان هیچ احترامی برای زیبایی قائل نیست. .Time has no respect for beauty
دویدن کافی نیست. شما باید به موقع شروع کنید.

(این ضرب المثل انگلیسی در مورد زمان از نگاه روان شناسی هم کاملاً درست و منطقی است.)

.It is not enough to run; you must start on time
زمانی که صرف خندیدن می‌شود، زمانی است که با خدایان سپری می‌شود. .Time spent laughing is time spent with the gods
درمان روزهای بد “صبر” است. .The cure for bad times is patience
فقط افراد بیکار هستند که می‌توانند برای همه چیز وقت پیدا کنند. .It is only idle people who can find time for everything
زمان نشان خواهد داد. .Time will tell
فقرا وقت ندارند. .The poor have no time to spare
زمان منتظر هیچ‌کس نمی‌ماند. .Time waits for no one
هر دانه‌ای زمان خود را می‌داند. .Every seed knows its time
در زمان سعادت دوستان فراوان خواهند بود، در زمان سختی از بیست یک نفر. In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty
با گذشت زمان حتی یک خرس می‌تواند رقصیدن را یاد بگیرد. .With time even a bear can learn to dance
زمان و مکان دزد را می‌سازد. .Time and place make the thief
وقتی غذا آماده شد بخورید، وقتی زمانش رسید صحبت کنید. .Eat when the meal is ready, speak when the time is ripe
زمان قلعه‌ها را می‌سازد و زمان آن‌ها را ویران می‌کند. .Time builds castles, and time destroys them
زمان دردهای قدیمی را التیام می‌بخشد، در حالی که دردهای جدید را ایجاد می‌کند. .Time heals old pain, while it creates new ones
همه زمان‌ها در پیری خوب است. .All times are good when old
مادر طبیعت، زمان و صبر بهترین پزشکان هستند. .Mother Nature, time and patience are the best doctors
زمان عشق را دور می‌کند و عشق زمان را دور می‌کند. .Time chases love away and love chases the time away
فردی که خسته است زمانی برای خواب پیدا می‌کند. .The person who is tired will find time to sleep
زمان روح جهان است. .Time is the soul of the world
یک بار سرخ شدن بهتر از صد بار رنگ پریده شدن است. .Better to blush once than pale a hundred times
اگر زمان گذشته باشد، آماده‌سازی فایده‌ای ندارد. .If the time has passed, there is no point in preparing
مردم می‌گویند زمان می‌گذرد، زمان می‌گوید مردم می‌گذرند. People say that time goes by; time says that the people go by
همه چیز با گذشت زمان رشد می‌کند، به جز غم و اندوه. All things grow with time — except grief
کاری که در زمان اشتباه انجام شده است باید انجام نشده تلقی شود. Something done at the wrong time should be regarded as not done
اگر زمان شما نباشد، به دنیا نمی‌آیید و نمی‌میرید.

(این ضرب المثل به انگلیسی در مورد زمان را بارها در قالب جمله معروف “هر چیزی در زمان و مکان مخصوص به خودش رخ می‌دهد.” شنیده‌ایم.)

 

.If it’s not your time, you won’t be born and you won’t die

کلام آخر

حتماً ضرب المثل “وقت طلاست است” را شنیده‌اید. اگر کمی بیشتر به این ضرب المثل فکر کنیم متوجه می‌شویم که طلا را می‌توان ذخیره کرد و در صورتی که از بین برود، می‌توان دوباره آن را به دست‌آورد؛ اما زمان هیچ شباهتی به طلا ندارد زیرا نه می‌توان آن را ذخیره کرد و نه می‌توان آن را دوباره به دست‌آورد.

زمان به قدری ارزشمند است که در فرهنگ‌های گوناگون توجه ویژه‌ای به آن شده است. در این مقاله چند ضرب المثل انگلیسی در مورد زمان را با یکدیگر یاد گرفتیم و به افزایش دایره لغت انگلیسی پرداختیم.

مطالعه کنید  جامع ترین روش حفظ قرآن