یکی از عجایب نماز

یکی از عجایب نماز اینه که چاکراهای بدن فعال وتنظیم میشه منظور از چاکراه کانلهای انرژی روی هاله دور بدنه که در علوم فرا روانشناسی وبه خصوص یوگاخیلی مهمه ویوگیستها به خصوص در هند از طریق پرانا یعنی نیروی جاری در کائنات رو جذب میکنن مثلا در سجده چاکرای کندالیتی فعال میشه که باعث کاهش درد در انسان میشه برای همینه که خیلی از پزشکان میگن سجده برای کاهش درد موثره وجالبه تیر رو از پای حضرت علی(ع) در حالت سجده بیرون میکشن حالا بهترین زمان در هستی برای دریافت پرانا زمانهاییه که منطبق بر اذان ما مسلمونهاست یعنی مراقبه های یوگیستهابیشتر در لحظه های اذان به خصوص بین الطلوعینه  برا همینه که تاکید خاصی رو نماز اول وقت مخصوصا صبح شده ودر افزایش روزی موثره.پس اگه نمازمون اول وقت باشه بیشترین نیروی حیاتی رو از کائنات وروزی رو از خدامیگیریم باز نگی نگفتی اگه می خوایم مثل جت پیشرفت کنی یادت باشه بایذ اول وقت بری سمت خدا تا اونم اول وقت پرونده تو پیگیری کنه.

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  میدانید چه ویتامینی برای تقویت حافظه خوبه؟

شما چه نظری دارید؟