کاتالوگ وجود شما چیه؟

هر چیزی یه کاتالوگ و دفترچه راهنمایی داره که سازنده اون وسیله همراهش میذاره تا اولا طرز کارش رو بفهمیم ثانیا بتونیم ازش مراقبت کنیم تا عمر و بهره وری اون به حداکثر برسه. اگه مثلا توی ماشین به جای بنزین، دوغ بریزیم کار نمیکنه! هیچ آدم عاقلی بر خلاف نظر سازنده عمل نمیکنه. حالا اگه ما هم بخوایم به کمال برسیم باید طبق کاتالوگی که سازنده ما در اختیارمون گذاشته عمل کنیم تا به اوج موفقیت برسیم. راستی  بهترین کاتالوگ ما چیه؟ شما بگین.

خیر پیش

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  چگونه فرزندان خود را به زبان انگلیسی علاقه مند کنیم؟

شما چه نظری دارید؟