چرا برخی افراد احساس تنهایی نمی کنند؟

چرا برخی افراد احساس تنهایی نمی کنند؟

چرا برخی افراد احساس تنهایی نمی کنند؟

من عادت داشتم که تنها زندگی کنم و به مدت 7 سال هم تنها بودم. اما نکته ای که هست این است که تنهایی و تنها بودن دو چیز متفاوت هستند. این حس هم زیاد به وجود و یا عدم وجود افراد ارتباطی ندارد. خیلی از افراد در زندگی خود زیاد در اجتماع و جمع افراد نیستند؛ اما خوصله شان سر نمی رود و حالشان هم خوب است هر چند ممکن است گاهی حس اضطراب و یا بی حوصلگی به آن ها درست دهد اما در کل احساس تنهایی نمی کنند. چرا برخی افراد احساس تنهایی نمی کنند؟

مطالعات نشان داده اند، صرف وقت گذراندن با بقیه حس تملک و تعلق را ایجاد نمی کند. به یمن وجود فضاهاثی اجتماعی و وجود دهکده ی جهانی ما دیگر ملل قبیله ای و تنگ و در هم فشرد های نیستیم که بخواهیم به صورت دسته ای زندگی کنیم و به هم وابسته باشیم و به همین دلیل معنای تنهایی کاملا تغییر کرده است. در اجتماع بودن و ارتباط داشتن با دیگران دقیقا مانند غذا و مسکن ضروری است اما شکل آن تغییر کرده است. 

ما در هرکجا که بتوانیم یک سری ارتباطات ایجاد می کنیم؛ نگاه کردن به دوستان می تواند احساس خوبی در شما ایجاد کند. یا این که بخواهید برنامه آشپزی تلویزیون را نگاه کنید و مشغول پخت و پز حتی برای خودتان تنها شوید؛ احساس خوبی در شما ایجاد می کند. 

فعالیت ها تاثیرات یکسانی بر افراد ندارند. کسی که ممکن است کل زمانش را با چرخیدن در  اینستاگرانم صرف کند اما دیگری همین میزان زمان را به کتاب خواندن بگذراند. مهم این است که بدانید چه کاری برای شما مناسب است و می تواند حس تنهایی شما را از بین ببرد. 

میزان زمان خود را هر چه بیشتر پر کنید؛ حس تنهایی شما کمتر خواهد شد. 

مطالعه کنید  ایبوک اصطلاحات انگلیسی

شما چه نظری دارید؟