مفهوم زمان برای زن و مرد

یکی دیگر از تفاوت های دیگر زن ومرد اینه که:

زمان برای خانمها 7 برابر کمتر از آقایون میگذره.برای همینه که اگر آقایی از خانمش 1روز بیخبر باشه انگار فقط چندساعت گذشته .ولی خدا اون روز رو نیاره اگه خانمی از شوهرش 1روز بیخبر باشه انگار یک هفته گذشته برای همینه که خانومه میگه اخه چطور ممکنه . شوهرم از صبح به من زنگ نزنه یا این همه منو بیخبر بذاره . برای همینه به آقایون میگن اگه میخوای احوال زنتو بپرسی به جای اینکه در طول روز یک 3دقیقه به خانومت تماس بگیری 3تا یک دقیقه تماس بگیر یا چند بار به شیوه های مختلف مثل تماس و پیامک حالشو بپرس وبهش ابراز علاقه کن .خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  آموزش انگلیسی برای سفر و مهاجرت

شما چه نظری دارید؟