ضرب المثل انگلیسی درباره شخصیت

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-شخصیت-

شخصیت را می‌توان به‌عنوان یک ویژگی، کد اخلاقی یا کیفیت بالا تعریف کرد. ضرب المثل انگلیسی درباره شخصیت یک روش هوشمندانه برای توصیه به افرادی است که شخصیتشان برایتان اهمیت دارد. شما می‌توانید با این اصطلاحات منظور خودتان را به شکل مؤثر و خردمندانه‌ای به فرد مقابل منتقل کنید. با ما همراه باشید تا در این مقاله از آموزش زبان به بررسی چند ضرب المثل انگلیسی درباره شخصیت بپردازیم.

 

انواع ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد شخصیت

تعداد افرادی که به‌طور آگاهانه روی شخصیتشان کار می‌کنند بسیار اندک است در صورتی که وقت گذاشتن روی نقاط قوت و ضعف بسیار اهمیت دارد. آیا می‌توانید همین حالا بگویید خصوصیات بارز اخلاقی شما چیست؟ به‌عنوان مثال آیا فردی عادل و مهربان هستید، انعطاف‌پذیر و قوی هستید، صادق یا معتدل هستید! شخصیت شما شهرت و جایگاهتان را تعیین می‌کند. در ادامه نقل قول‌ها و ضرب المثل های انگلیسی در مورد شخصیت را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. این اصطلاحات می‌توانند هم برای شما و هم برای اطرافیانتان الهام‌بخش باشند و یک روش یادگیری زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط با دیگران می باشد.

وقتی ثروت از بین برود چیزی از دست نمی‌رود. وقتی سلامتی از بین می‌رود، چیزی از دست می‌رود. وقتی شخصیت از بین می‌رود، همه چیز از دست می‌رود. When wealth is lost, nothing is lost. when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost
سه چیز شخصیت یک مرد را نشان می‌دهد: مشروب خوردن، جیب او و عصبانیت او. Three things show a man’s character: his drinking, his pocket, and his anger
شهرت آن چیزی است که در نور هستید. شخصیت چیزی است که در تاریکی هستید. Reputation is what you are in the light; character is what you are in the dark
توانایی، مرد را قادر می‌سازد تا به اوج برسد اما شخصیت او را از سقوط باز می‌دارد. Ability will enable a man to get to the top, but character will keep him from falling
تنها دارایی واقعی انسان شخصیت اوست. .Man’s only real possession is his character
افسانه‌های یک قوم شخصیت آن را واضح‌تر از اعمال و رویدادهای آن آشکار می‌کند. A people’s legends reveal its character more clearly than its acts and events
مانند یک حصار، شخصیت را نمی‌توان با سفید کردن تقویت کرد. .Like a fence, character cannot be strengthened by whitewash
به شکل نگاه نکنید، به شخصیت نگاه کنید. .Don’t look at the shape — look at the character
حفظ شخصیت راحت‌تر از بازیابی‌اش است.

(این ضرب المثل انگلیسی در مورد شخصیت خیلی جای فکر دارد.)

.Character is easier kept than recovered
به راحتی می‌توان شخصیت یک فرد را از طریق رفتار آن با افرادی که هیچ کاری برایش انجام نمی‌دهند قضاوت کرد. One can easily judge the character of a person by the way they treat people who can do nothing for them
مردم شخصیت خود را با چیزی که به آن می‌خندند نشان می‌دهند. .People show their character by what they laugh at
اگر مراقب شخصیت خود باشید، آبروی شما از خودش مراقبت خواهد کرد. If you take care of your character, your reputation will take care of itself
اگر عدالت در دل باشد، زیبایی در شخصیت خواهد بود. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in character
خون ارثی است؛ شخصیت به دست آمده است. .Blood is inherited; character is earned
شخصیت خوب از طلا ارزشمندتر است.

(این ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد شخصیت را انگلیسی‌ها زیاد به کار می‌برند.)

.A good character is more valuable than gold
شخصیت چیزی است که شما در تاریکی هستید، زمانی که هیچ کس دیگری در اطراف نیست. .Character is what you are in the dark when no one else is around
یک برده شخصیت واقعی خود را نشان می‌دهد، نه زمانی که برده است بلکه زمانی که ارباب می‌شود. A slave shows his true character, not while he is enslaved but when he becomes a master
مراقب شخصیت خود باشید؛ سرنوشت شما می‌شود. .Watch your character; it becomes your destiny
شخصیت چیزی است که ما هستیم. شهرت چیزی است که دیگران فکر می‌کنند ما هستیم. .Character is what we are; reputation is what others think we are
مطالعات یک مرد به شخصیت او منتقل می‌شود. .A man’s studies pass into his character
مرد با شخصیت در برابر وسوسه مقاوم است. .A man of character is resistant to temptation
به تعداد افراد، شخصیت وجود دارد. .There are as many characters as there are individuals
شخصیت همیشه در اثر رفاه فاسد می‌شود. .Character is always corrupted by prosperity
وقتی دو مرد با هم دعوا می‌کنند، کسی که اول تسلیم می‌شود شخصیت نجیب‌تری را نشان می‌دهد. When two men quarrel, the one who yields first displays the nobler character
اگر شنیدید که کوهی حرکت کرده است، باور کنید اما اگر شنیدید که یک مرد شخصیت خود را تغییر داده است، باور نکنید. If you hear that a mountain has moved, believe; but if you hear that a man has changed his character, believe it not
لباس شخصیت را می‌پوشاند. .Clothes cover up character
ثروت مانند یک شاخص، شخصیت مردان را آشکار می‌کند. .Wealth, like an index, reveals the character of men
چهره زیبا و لباس خوب شخصیت نمی‌سازد. .A pretty face and fine clothes do not make character
شخصیت خوب زیبایی واقعی است که هرگز محو نمی‌شود. .A good character is real beauty that never fades
شخصیت هر مردی ثروت او را شکل می‌دهد. .Each man’s character shapes his fortunes
دیدن یک مرد، دیدن شخصیت اوست. .Seeing a man is seeing his character
شخصیت‌ها تغییر نمی‌کنند. نظرات تغییر می‌کنند اما شخصیت‌ها فقط توسعه می‌یابند.

(این ضرب المثل به انگلیسی در مورد شخصیت از بنجامین دیزرائیلی است.)

Characters do not change. Opinions alter, but characters are only developed

Benjamin Disraeli

هر کس شخصیت خودش را تحسین می‌کند. .Everyone admires his own character
وقتی شخصیت یک مرد برای شما مشخص نیست به دوستان او نگاه کنید. .When the character of a man is not clear to you, look at his friends
شخصیت انسان نه در جسم بلکه در روح اوست. .The character of a man lies not in his body but in his soul
یک مرد محتاط نشانه‌های شخصیتی را که طبیعت در دیگران آشکار می‌کند مشاهده می‌کند. A cautious man will observe the indications of character which nature reveals in others
شخصیت یک مرد قبل از شخص او به شهر می‌رسد. .A man’s character reaches town before his person
شخصیت یک عادت است که مدت‌هاست ادامه یافته است. .Character is habit long continued

کلام آخر

ضرب المثل ها از فرهنگ‌ها، ملل و شخصیت‌های مختلف جمع‌آوری می‌شوند، هر کدام از آن‌ها در نوع خود جالب و قابل تأمل هستند. در این مقاله چند ضرب المثل انگلیسی در مورد شخصیت به همراه یادگیری ترجمه انگلیسی آن را بررسی کرده ایم و در آخر مقاله خود را با این ضرب المثل به اتمام می‌رسانیم:

Your character is formed by the challenges you face and overcome. “Nick Vujicic”

شخصیت شما توسط چالش‌هایی که با آن روبرو هستید و بر آن‌ها غلبه می‌کنید شکل می‌گیرد.

مطالعه کنید  10 لغت و اصطلاح پرکاربرد مربوط به جشن هالووین