آموزش افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال-بی-قاعده-در-زبان-انگلیسی-

شما برای اینکه بتوانید منظورتان را به دیگران بفهمانید، درست صحبت کنید و صحیح بنویسید، باید گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیرید. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی یکی از موضوعات اصلی اما پر چالشی است که اغلب زبان آموزان با آن درگیر هستند. در این مطلب با ما همراه باشید تا این موضوع را به شما آموزش دهیم و راهکار سریع اما مؤثری را به شما معرفی کنیم.

 

لیست کامل افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی افعال به دو بخش با قاعده و بی قاعده تقسیم می‌شوند. افعال بی قاعده هنگام تغییر زمان از الگوی مشخصی پیروی نمی‌کنند به عبارت دیگر قانون مشخصی برای صرف کردن ندارند. تعداد این افعال در مقایسه با افعال با قاعده کم‌تر است. جالب است که بدانید بعضی از افعال هم به‌صورت با قاعده و هم بی قاعده به کار می‌روند. در زبان انگلیسی بیش از ۱۷۰ فعل بی قاعده یافت می‌شود که در زمان گذشته تعداد آن‌ها بیشتر بوده است. این افعال فهرست بلند بالایی را تشکیل می‌دهند که در بخش بعدی معروف‌ترین‌ها را می‌شناسیم.

  • جدول افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Infinitive Past Simple Past Participle
arise arose arisen
be was/were been
bear bore born
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bid (at a public sale) bid bid
bid (ask) bade/bid bidden/bid
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burn burnt/burned burnt/burned
burst burst burst
buy bought bought
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed
drink drank drunk
drive drove driven
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit fit/fitted fit/fitted
flee fled fled
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
foresee foresaw foreseen
forsake forsook forsaken
freeze froze frozen
get got got/gotten
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung/hanged hung/hanged
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hoist hoist/hoisted hoist/hoisted
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled
knit knit/knitted knit/knitted
know knew known
lay laid laid
lead led led
lean leant/leaned leant/leaned
leap leapt/leaped leapt/leaped
learn learnt/learned learnt/learned
leave left left
lend lent lent
lie (in bed) lay lain
light lit/lighted lit/lighted
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
mow mowed mown/mowed
pay paid paid
plead pled/pleaded pled/pleaded
prove proved proved/proven
put put put
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed sawn/sawed
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn/sewed
shake shook shaken
shear shore/sheared shorn/sheared
shed shed shed
shine shone shone
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
smell smelt/smelled smelt/smelled
sow sowed sown/sowed
speak spoke spoken
spell spelt/spelled spelt/spelled
spend spent spent
spill spilt/spilled spilt/spilled
spin span/spun spun
spit spat/spit spat/spit
spread spread spread
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
stride strode stridden
strike struck struck
strive strove/strived striven/strived
swear swore sworn
sweat sweat/sweated sweat/sweated
sweep swept swept
swell swelled swollen/swelled
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
thrive throve/thrived thriven/thrived
throw threw thrown
tread trod trod/trodden
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
weave wove woven
weep wept wept
wet wet/wetted wet/wetted
win won won
wind wound wound
write wrote written

 

مطالعه کنید  نحوه ی استفاده از زبان بدن در سخنرانی

چگونه تمام افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

چگونه-تمام-افعال-بی-قاعده-در-زبان-انگلیسی-را-یاد-بگیریم

در جدول قبل گذشته افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را مشاهده کردید. با توجه به اینکه هیچ فرمول مشخصی برای یاد گرفتن این افعال وجود ندارد پس چاره‌ای جز حفظ کردنشان ندارید اما یک پیشنهاد برایتان داریم؛ شما می‌توانید با یادگیری چهار نوع اصلی از افعال بی قاعده آن‌ها را راحت‌تر به خاطر بسپارید.

·        افعال بی قاعده با اشکال مختلف در هر زمان

برای اغلب زبان آموزان پیچیده‌ترین نوع افعال بی قاعده افعالی هستند که دارای حالت‌های مختلف زمان حال، گذشته و ماضی می‌باشند؛ به‌عنوان مثال فعل to be از بی قاعده‌ترین افعال در زبان انگلیسی است. به مثال زیر توجه کنید:

is/are in present tense (We are on vacation.)

من در زمان حال هستم (ما در تعطیلات هستیم.)

was/were in past tense (We were on vacation.)

در زمان گذشته بود/بودند (ما در تعطیلات بودیم.)

been in past participle (We have been on vacation.)

در حالت گذشته بوده است (ما در تعطیلات بوده‌ایم.)

 

·        افعال بی قاعده که هرگز تغییر نمی‌کنند

و در نهایت بعد از بررسی تمامی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی به افعالی می‌رسیم که هرگز تغییر شکل نمی‌دهند. اکثر این افعال به t ختم می‌شوند پس اگر گیج شدید، می‌توانید با این ترفند آن‌ها را راحت‌تر تشخیص دهید به‌عنوان مثال فعل cut:

cut in present tense (I cut the carrots while she stirs.)

برش در زمان حال (من هویج‌ها را در حالی که او هم می‌زند برش می‌دهم.)

cut in past tense (I cut the carrots yesterday.)

مطالعه کنید  افزایش اعتماد به نفس در 60 دقیقه

برش در زمان گذشته (من دیروز هویج‌ها را برش دادم.)

cut in past participle (I have cut the carrots before.)

برش در حالت گذشته (من قبلاً هویج را برش داده‌ام.)

مثال‌های بیشتر:

Present Tense Past Tense Past Participle
fit fit fit
hurt hurt hurt
let let let
put put put
set set set

 

·         استثنائات افعال بی قاعده

تا این قسمت اکثر اسامی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را بررسی کردیم اما همچنان افعالی هستند که در هیچ‌کدام از این دسته بندی‌ها قرار نمی‌گیرند این افعال عبارت‌اند از:

beat (becomes beat in past tense and beaten in past participle)

ضرب و شتم (در زمان گذشته ضرب و شتم می‌شود و در زمان گذشته ضرب می‌شود.)

read (still spelled the same, but pronounced “red” in past tense and past participle)

خوانده شده (هنوز هم املای یکسانی دارد، اما در زمان گذشته و ماضی “قرمز” تلفظ می‌شود)

به جز این دو فعل سایر افعال از دسته بندی‌های قبلی پیروی می‌کنند.

 

کلام آخر

اگر قصد مهاجرت دارید و به دنبال شرکت در آزمون‌های مانند آیلتس یا تافل هستید باید گرامر انگلیسی را بدانید. در این مقاله با یکدیگر “انواع افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با تلفظ صحیح” را یاد گرفتیم.

برای اینکه بتوانید این افعال را راحت‌تر حفظ کنید بهتر است هر سه بخش افعال را به خوبی یاد بگیرید، با کمک موسیقی این افراد را به خاطر بسپارید، ابتدا افعال بی قاعده ضروری را یاد بگیرید سپس سایر آن‌ها را به خاطر بسپارید، از فلش کارت‌ها یا پکیج آموزش زبان انگلیسی آیلتس استفاده کنید

مطالعه کنید  شروع تجارت بدون پول و سرمایه