مثلث موفقیت چیست؟

چرا خیلی از افراد از مسیر درست موفقیت در زندگی منحرف می شوند؟

مثلث موفقیت چیست؟ و چرا خیلی از افراد از مسیر درست موفقیت در زندگی منحرف می شوند و همین امر منحر به یک سری ناهنجاری ها در زندگی می شود. 

موفقیت هم مانند هر علم دیگری فرمول خاس خودش را دارد دقیقا مانند ریاضی و فیزیک و … و متاسفانه خیلی از ماها با این قوانین و فرمول ها به درستی آشنا نیستیم و یا حداقل به آن ایمان نداریم و در مسیر موفقیت درست گام برمی داریم. موفقیت زاده تلاش ماست و همه ما این را می دانیم و در واقع هر کس تلاش بیشتری بکند موفق تر می شود اما این جا یک نکته وجود دارد و آن اینکه چند مدل تلاش داریم در واقع ما با یک مثلث تلاش روبرو هستیم.

  • مثلث موفقیت

    مثلث موفقیت

     تلاش جسمی

  •  تلاش فکری 
  •  تلاش معنوی

تلاش جسمی را همگی ما داریم هر روز در حال بیزینس، خرید و فروش و کسب درآمد هستیم اما این به تنهایی کافی نیست. روزانه افراد بسیار زیادی را میبینیم که به ظاهر شرایط یکسانی دارند اما نتایج متفاوتی می گیرند حتی برخی کمتر تلاش می کنند اما نتایج درخشان تری می گیرند؛ جواب این سؤال به خاطر تفاوت در این سه ضلع است زیرا بیشتر ما تنها ضلع تلاش جسمی را میبینیم اما در ضلع تلاش فکری و معنوی چه باید کرد؟

در مورد  ضلع تلاش جسمی توضیح داده شد اما در مورد ضلع تلاش فکری همان قانون جذب و فکر کردن در مورد موفقیت هایمان است این که هر چه بیشتر بتوانیم به آن ها فکر کنیم، تلقین و تجسم کنیم و هدفمند تر پیش برویم؛ دقیقا بدانیم و بنویسیم که چه می خواهیم و چشم انداز ما مشخص باشد و ایمان داشتن به اینکه به آن ها می رسیم و قدم های محکمی برای رسیدن به آن ها برمیداریم.

ضلع تلاش معنوی: در همه ادیان توصیه هایی وجود دارد برای افزایش روزی که مسماً دانستن آن ها حس رضایتمندی را در ما افزایش می دهد. مثلا در دین ما بسیار توصیه شده به نماز اول وقت، صله رحم، توجه به پدر و مادر، صدقه دادن، بخشیدن، شکرگذاری، خدمت به خلق و گره از کار دیگران باز کردن و … . شاید گاهی عمل کردن به همه این آیتم ها دشوار باشد اما باید همه تلاش خود را بکنیم و کاری که از دست ما بر می آید را انجام دهیم. 

از خود سؤال کنیم آیا در ضلع تلاش جسمی آن آموزش های مورد نیاز را گرفته ام؟ ا افرادی که باید الگوبرداری کرده ام؟ آیا مسیر موفقیت خود را به درستی ارزیابی کرده ام و آیا در این مسیر قدم های درست را برداشته ام؟ 

در ضلع تلاش فکری آیا ایمان کامل دارم؟ تلقین و تجسم من درست بوده؟ و در ضلع تلاش معنوی آیا گره ای از کار خودم و یگران باز کرده ام؟ و برای موفقیت در واقع باید زندگی خود را زیر ذره بین بگذاریم و ببینیم چقدر در این ضلع ها موفق بوده ایم؟

 

مطالعه کنید  آموزش انواع رنگ ها به زبان انگلیسی

شما چه نظری دارید؟