شرمساری دوست شماست

شرمساری

گاهی اوقات می توان گفت که ترس ها دوست ما هستند چرا که شما را به سمت هر آنچه که برای شما مهم است سوق می دهند و به شما انگیزه ای می دهند تا شانس خود را امتحان کنید و حتی گاهی غم و اندوه هم می توانند دوستان خوبی برای شما باشند زیرا به شما نشان خواهد داد که نگران چه چیزهایی هستید و قدر هر آنچه را که دارید بدانید. اما امروز می خواهیم در این باره که خجالت و شرمساری دوست شماست و شرمساری چگونه می تواند دوست شما باشد صحبت کنیم.

 شرمساری آسیب پذیری های شما را به نمایش می گذارد:

خجالتی بودن به شما می گوید که شما چه باوری درباره خود دارید؟ و اینکه آسیب پذیری های شما چیست؟ همه ما نقاط ضعفی داریم و بهتر از هر کس دیگری از آن باخبریم. به قول روزولت” هیچکس نمی تواند به شما احساس حقارت بدهد مگر اینکه خودتان بخواهید.”

شرمساری و آسیب پذیری ها

شرمساری و آسیب پذیری ها

وقتی احساس شرمساری می کنید ناخودآگاه به آنچه که در مورد شما گفته می شود ایمان دارید. مثلا اگر کسی به شما بگوید احمق اصلا به آن اهمیت نمی دهید زیرا یک مدرک عالی دکترا ا بهترین دانشگاه دارید و اصلا برای تان مهم نیست دیگران چه می گویند زیرا کاملا به خود ایمان دارید. اما اگر به شما بگویند زشت ممکن است خیلی راحت باور کنید زیرا وقتی که یک بچه بودید این را حس را دذرمورد خود داشتید و دیگران هم این را به شما القا کرده بودند. در واقع وقتی کسی به شما توهین می کند و شما ناراحت می شوید به این معناست که بخشی از وجود ناخودآگاه شما از این توهین آگاه است و آن را درباره خود پذیرفته است و با اشاره کردن به آن بخش، شما احساس ناراحتی و شرمساری می کنید. 

شرم مانع از ایجاد منیّت می شود:

شرم مانع از ایجاد منیّت

شرم مانع از ایجاد منیّت

خجالتی بودن منیّت را از شما می گیرد. وقتی شما کاری می کنید که به خود و دیگران آسیب می زنید؛ احساس شرم دارید. تمامی این کارها ارزش های شما را نقض می کنند و احساس شرم به شما کمک می کند تا بدانید آن ارزش ها چه چیزهایی هستند و آن احساس شرم پاسخ ذهن ناخودآگاه ما به ارزش های آسیب خورده مان است. همانطور که درد در اثر واکنش بدن ما بر اثر ضربه ای است که به آن وارد شده است.

خیلی مواقع ممکن است کاری بی شرمانه انجام دهید و یا به کسی ظلم کنید و بعد از آن پشیمان شده و شرمگین باشید این ها شانه های خوبی است این نوع عذاب وجدان ارزش های شما را برایتان برجسته تر می کند. مثلا هیچ انسانی از اینکه نمی تواند پرواز کند شرمنده نیست اما ممکن است از اینکه پولدار نیست و یا راه پولدار شدن را نمی داند خجالت زده شود. با همین بخش از خجالت زدگی می توانید خود را ارتقا دهید. 

این راهنمای ارزشمندی است که در روبرو شدن با هر گونه چالشی با شما همراه است؛ پس آن از دست ندهید! شما توانایی گذراندن اوقات سخت را دارید. بعضی اوقات شما فقط به تقویت انگیزه و مانند این نیاز دارید.

 

مطالعه کنید  تقویت حافظه کوتاه مدت ، باید ها و نباید ها

شما چه نظری دارید؟