شرایط استجابت دعا

1-با دل قرص دعا کنیم

2-ببینیم که حاجتمون روگرفتیم

3-اول برای دیگران دعا کنیم بعد برای خودمون

4-بین دوتا دعا که مستجابه دعا کنیم مثلا بین دو تا صلوات

5-دسته جمعی دعا کنیم

6-در زمان های استجابت ،دعاکنیم مثلا بعد اذان و نمازها،بینالطتوعین، بعد سفره، موقع بارون، وفت دلشکستگی، در مناسبت های خاص مثل شب لیله الرغائب وشبهای قدرو….

7-از واسطه های فیض الهی مثل توسل به اهل بیت استفاده کنیم

8-تلقین مثبت

9-تجسم اهداف در زمان حال وتابلو آرزو ها

10-هدف گذاری واقع بینانه ونوشتن اهداف

11-هدف وخواسته ما یکی دو پله بالاتره از توانایی وامکانات فعلی ما باشد

12-صبر داشته باشیم تا زمان مناسب یا لیاقت کافی برسه

13-اول وقت بریم سمت خدا تا اونم اول وقت دعامون رو براورده کنه.

مطالعه کنید  افزایش اعتماد به نفس در کودکان

شما چه نظری دارید؟