راهکارهای افزایش روزی

1-نماز اول وقت

2-نماز شب

3-نیکی به پدر ومادرو دعای آنها

4-صله رحم

5-صدقه

6-بخشش

7-دعا

8-کار خیر

9-بیداری بین الطلوعین

10-خوشرویی وحسن خلق

11-خواندن قرآن و ذکرها ودعاههای افزایش روزی

12-توکل وتوسل

13-ذهن آرام وریلکس

14-استفاده از تکنیک های بازاریابی و فروش

15-سرمایه گذاری خوب

16-امید واری و اطمینان

17-تلقین و تجسم اهداف وتابلو آرزوها و رعایت قانون جذب

مطالعه کنید  تقویت حافظه برای درس خواندن

شما چه نظری دارید؟