رابطه حرف Q و … در انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

آیا میدانید همیشه بعد از حرف Q چه حرفی قرار میگیرد ؟ این ویدیو را ببینید پاسخ را از زبان استاد مرتضی جاوید خواهید شنید .

مطالعه کنید  التماس دعای استاد مرتضی جاوید

شما چه نظری دارید؟