آقایون نتیجه‌؛ خانوم‌ها تجربه

یکی از تفاوت های دیگرزن ومرد اینه که:

آقایون بیشتر به نتیجه کار اهمیت میدن وخانمها بیشتر به لذت و تجربه کار.برای همینه که بعد هر پیشنهادی آقایون میگن آخرش که چی؟چی گیر من میاد ولی خانمها همین که از اون کار لذت ببرن و امروزشونونو سر کنند خوبه یا آقایون خرید کردن رو دوست دارن ولی خانمها خرید رفتن یعنی اقا باید سریع حتی همون اول خرید کنه ولی خانم براش مهمه که یه دوری تو بازار بزنه همه جا رو زیر و رو کنه اگه خرید هم نکرد مهم نیست صبر میکنه تا جنس خوب پیدا کنه .خیر پیش