راه های مقابله با کرونا

نظرات استاد مرتضی جاوید در رابطه با مقابله با کرونا و راه کارهای ایشان که بسیار در این روزها می تواند مفید باشد.

 

 

 

مطالعه کنید  برای همیشه آلزایمر را فراموش کنید

شما چه نظری دارید؟