اموزش راحت مکالمه – انواع سکه – استاد مرتضی جاوید

در این ویدیو استاد مرتضی جاوید نحوه مکالمه در مورد انواع سکه را به زبان انگلیسی تشریح میفرمایند.

ثبت دیدگاه

اشتراک گذاری

ارسال این مطلب به ایمیل دیگران

مطالب مرتبط