آموزش زبان انگلیسی زمان گذشته

آموزش زبان انگلیسی زمان گذشته

زمان گذشته در زبان انگلیسی چیست؟ یکی از مهم‌ترین موضوعات در آموزش زبان شناخت افعال انگلیسی و نحوه صحیح استفاده از آن‌ها است. هنگامی که می‌خواهیم درباره اتفاقاتی که در زمان گذشته رخ داده صحبت کنیم از «past tense» استفاده می‌کنیم. زمان گذشته در زبان انگلیسی ۴ حالت مختلف دارد. در این مقاله با ما همراه باشید تا هر کدام از این حالت‌ها را با ذکر مثال به‌دقت بررسی کنیم.

 

در سال جدید آموزش زمان گذشته در زبان انگلیسی را به شکل متفاوت‌تری یاد بگیرید

انواع زمان گذشته در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

1.زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در آموزش گرامر انگلیسی چندان سخت نیست ، فقط باید دقت کنید اگر فعل باقاعده باشد آخرش به «ed» ختم می‌شود اما اگر بی‌قاعده باشد ظاهرش به کلی تغییر می‌کند به‌عنوان مثال:

 • افعال باقاعده
 • placed:place
 • danced:dance
 • planned:plan
 • stopped:stop
 • fixed:fix
 • snowed:snow
 • rained:rain
 • needed:need
 • helped:help
 • added:add
 • worried:worry
 • played:play
 • افعال بی‌قاعده
 • was/were:be
 • bought:buy
 • came:come
 • did:do
 • ate:eat
 • found:find
 • went:go
 • had:have
 • left:leave
 • made:make
 • paid:pay
 • saw:see
 • took:take
 • told:tell
 • wrote:write
 • گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده در افعال با قاعده

فعل به حالت گذشته ساده + فاعل

You watched a new movie last week.

تو هفته گذشته فیلم جدیدی تماشا کردی.

 • فرمول افعال بی‌قاعده

حالت دوم فعل + فاعل

They went to Spain for their holidays.

آن‌ها برای تعطیلاتشان به اسپانیا رفتند.

 • منفی کردن: قواعد زمان گذشته در زبان انگلیسی برای این حالت دشوار نیست فقط باید از did not یا didn’t قبل از فعل اصلی استفاده کنید.

I did not play.

من بازی نکردم.

I did not speak.

من صحبت نکردم.

 • سؤالی کردن: برای سؤالی کردن می‌توانیم از did یا واژه‌های پرسشی where و what و why و when به همراه did استفاده کنیم. برای فهم راحت‌تر این موضوع در زیر چند جمله زمان گذشته ساده انگلیسی مثال می‌زنیم:
مطالعه کنید  نقش زنان در ساختن یک زندگی موفق

Did you play?

آیا بازی کردی؟

Was he at the cinema?

آیا او در سینما بود؟

 

1- آموزش زمان گذشته ساده و کاربردهای آن

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

 • نشان دادن عملی که یک بار در گذشته اتفاق افتاده است.

They got home very late last night.

آن‌ها دیشب خیلی دیر به خانه رسیدند.

 • یکی از علائم گذشته ساده در انگلیسی اتفاقاتی است که در زمان گذشته به‌صورت موقت در جریان بوده مانند:

He enjoyed being a student.

او از دوران دانش آموزی لذت می‌برد.

 • صحبت کردن درباره عملی که در گذشته بارها و بارها تکرار و به یک روند همیشگی تبدیل شده است اما در حال حاضر وجود ندارد.

They always enjoyed visiting their friends.

آن‌ها همیشه از دیدن دوستانشان لذت می‌بردند.

 

2 .آموزش زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم عملی که در گذشته رخ داده و تا مدتی ادامه داشته است را نشان دهیم از «گذشته استمراری» استفاده می‌کنیم.

 • فرمول آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری

Subject + was/were + verb + -ing

I was watching TV yesterday for 4 hours.

من دیروز به مدت 4 ساعت در حال تماشای تلویزیون بودم.

 • منفی کردن گذشته ساده با was were

فاعل + was / were + not + verb (ing)

I was not speaking.

من صحبت نمی‌کردم.

 • سؤالی کردن زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

Was/Were + subject + verb + -ing

Was it raining when you went out?

وقتی رفتی بیرون، داشت باران می‌آمد؟

 

کاربردهای گذشته استمراری

آموزش زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 • بیان رخدادی که قبل و بعد از زمان مشخصی در حال اتفاق افتادن بوده است.

Last week as I was driving to work.

هفته گذشته موقعی که داشتم برای رفتن به سرکار رانندگی می‌کردم.

 • صحبت درباره اتفاقی که رشد می‌کند، تغییر می‌کند یا بهتر می‌شود.

The town was changing quickly.

شهر داشت به سرعت عوض می‌شد.

 • برای بیان اتفاقی که بارها و بارها تکرار می‌شود.
مطالعه کنید  تقویت مهارت اسپیکینگ در کودکان

They were always quarreling.

آن‌ها همیشه با هم دعوا می‌کردند.

 • برای نشان دادن کاری که ادامه دار اما موقتی بود.

My head was aching.

سرم درد می‌کرد.

 

3. آموزش زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

برای بیان اتفاقی در گذشته که قبل از کار دیگری آغاز شده و به اتمام رسیده است از «زمان گذشته کامل» استفاده می‌کنیم. گذشته کامل معادل ماضی بعید در زبان فارسی است. برای درک بهتر فعل های گذشته انگلیسی به مثال‌های زیر نگاه کنید.

 • فرمول زمان گذشته کامل در انگلیسی

Subject + had + p.p

She had written four books and she was working on another one.

او چهار کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

 • منفی کردن زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

Subject + had not/hadn’t + past participle

You had not gone.

تو نرفته بودی.

 • سؤالی کردن

Had + subject + past participle

Had I played?

بازی کرده بودم؟

 

کاربردهای گذشته کامل

 • هنگامی که می‌خواهیم درباره عملی در زمان گذشته که تأثیرش تا مدتی باقی مانده صحبت کنیم.

I couldn’t get into the house. I had lost my keys.

من نمی‌توانستم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده بودم.

 • برای حرف زدن درباره تجربیاتمان تا به امروز

My eighteenth birthday was the worst day I had ever had.

تولد هجده سالگی‌ام بدترین روزی بود که تا به حال تجربه کرده بودم.

 • برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در زمان گذشته چندین بار تکرار شده و احتمال تکرار مجددش هم وجود داشته است.

He had written three books and he was working on another one.

او سه کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

 

4. زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

تعریف زمان گذشته در زبان انگلیسی در این حالت کمی دشوار است! برای بیان عملی که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری شروع شده و هنگام شکل گرفتن عمل دوم همچنان ادامه داشته و تداوم پیدا کرده از «گذشته کامل استمراری» استفاده می‌شود.

 • فرمول
مطالعه کنید  راز ترک عادت‌های بد

Subject + had + been (past participle of be) + verb + ing

.I had been waiting for a long time when my husband open the door

زمانی که شوهرم در را باز کرد، مدت‌ها بود که منتظر بودم.

 • منفی کردن: اگر بلافاصله بعد از فعل کمکی had از not استفاده کنیم، فعل ما منفی می‌شود.

.I hadn’t been doing my exams very well because I didn’t study enough

من در امتحاناتم نتیجه خوبی نمی‌گرفتم چون به اندازه کافی درس نمی‌خواندم.

 • گرامر زمان گذشته در زبان انگلیسی در حالت سؤالی: برای این حالت فقط باید جای فعل کمکی had و فاعل عوض شود. اگر بخواهید جمله را با کلمات پرسشی Wh سؤالی کنید باید کلمه پرسشی را ابتدای جمله بگذارید و جای فعل و فاعل را عوض کنید.

Had you been crying?

تو گریه کرده بودی؟

 

کاربرد گذشته کامل استمراری

 • وقتی بخواهیم اتفاقی را در زمان گذشته که تا مدتی ادامه داشته اما تمام شده را بیان کنیم از «گذشته کامل استمراری» استفاده می‌شود با این تفاوت که تأکید این زمان روی ادامه دار بودن آن عمل است.

She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well.

او مدت بسیار طولانی داشته تمرین می‌کرده تا بتواند قطعه را به‌خوبی بنوازد.

 

5. زمان گذشته در آینده در زبان انگلیسی

زمان گذشته در آینده در زبان انگلیسی

اگر در گذشته برای انجام کاری در آینده برنامه ریزی کرده باشیم و حالا درباره آن کار و برنامه صحبت کنیم از «آینده در گذشته با going to» استفاده می‌شود.

Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone.

جین گفت سم قرار بود خواهرش را با خود بیاورد اما تنها آمد.

 

کلام آخر

هدف ما در این مقاله “آموزش زبان انگلیسی- زمان گذشته ساده” به راحت‌ترین شکل ممکن بود. احتمالاً هنگامی که این مطلب را می‌خوانید به خاطر سپردن فرمول‌ها و قواعد به نظرتان دشوار بیاید اما مطمئن باشید که با تکرار و تمرین می‌توانید آن‌ها را به ذهن بسپارید.