ضرب المثل های مهم انگلیسی درباره زندگی

ضرب-المثل-انگلیسی-درباره-زندگی-

ضرب المثل ها در حقیقت گفته‌های الهام بخشی هستند که مبتنی بر تجربه و عقل سلیم می‌باشند. آن‌ها در طول سالیان مختلف نسل به نسل منتقل شدند. صرف نظر از اینکه منشأ ضرب المثل ها چیست ما می‌توانیم از آن‌ها برای دریافت حس خوب یا انتقال احساساتمان به دیگران استفاده کنیم. هرگز نمی‌توانیم با ملاک «بهترین» ضرب المثل ها را طبقه‌بندی کنیم؛ با این حال هر فرد می‌تواند بر حسب علاقه خودش ضرب المثل ها را یاد بگیرد. در این مقاله از آموزش زبان انگلیسی، چند ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی را به شما یاد می‌دهیم تا بتوانید بر حسب سلیقه شخصی خودتان آن‌ها را حفظ کنید و در زندگی‌تان به کار ببرید.

 

ضرب المثل انگلیسی با معنی در مورد زندگی

ضرب المثل های انگلیسی در مورد زندگی که در اینجا با یکدیگر یاد می‌گیریم از ملل و مناطق سراسر جهان جمع‌آوری شده‌اند؛ البته برخی از آن‌ها منبع رسمی ندارد چون از نسل‌های قبل به ما رسیده‌اند. در جدول زیر به بررسی ضرب المثل ها در مورد زندگی می پردازیم تا به خودآموز مکالمه انگلیسی شما کمکی کرده باشیم:

عشق لیوان سبزی است که کاه را با آن یونجه می‌بینی. Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.
هرگز احساس خود را از اولین ملاقات باور نکنید. Don’t believe your sense of first meeting never.
خدا تصمیم می‌گیرد، خارج از قدرت ما است اما همیشه برای ما مفید است. Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
مهم این نیست که چه اتفاقی افتاده است، غم خود را با لبخند تحمل کنید و پنهان کنید. It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles.
زندگی شیرین است. Life is sweet.
زندگی بدون دوست، مرگ بدون شاهد است. Life without a friend is death without a witness.
زندگی یک جنگ است نه یک جشن. Life is a battle, not a feast.
زندگی بدون عشق مانند درخت بدون میوه است. Life without love is like a tree without fruit.
زندگی از چهل سالگی شروع می‌شود. Life begins at forty.
زندگی همیشه بستر گل رز نیست. Life is not always a bed of rose.
زندگی کوتاه است و زمان سریع. Life is short and time is swift.
یک زخم هرگز آنقدر خوب نمی‌شود که جای زخم دیده نشود. A wound never heals so well that the scar cannot be seen.
دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. (این یک ضرب المثل انگلیسی کوتاه در مورد زندگی است که در میان ما ایرانی هم رواج دارد.) A friend in need is a friend indeed.
تنوع چاشنی زندگی است. A change is as good as a rest.
شما می‌توانید یک نصیحت کنید اما در کنار آن خوش شانس نباشید. You can give a piece of advice, but not good luck along with it.
خونه فقط یک مکان برای زندگی نیست. A house is not a home.
تا احمق در جهان هست مفلس در نمی‌ماند. A fool and his money are soon parted.
اگر کور دیگری را رهبری کند، هر دو با هم سقوط می‌کنند. If a blind man leads another, they both fall together.
آلاینده بسیار زیاد است و قلب یک مرد برای دیدن همه باز است. Too much ale and a man’s heart is laid open for all to see.
عمر سرافرازان کوتاه است. Short is the life of the proud.
احساس نکردن بدبختی‌ها، انسانی نیست تحمل نکردن آن‌ها مردانگی نیست. Not to feel one’s misfortunes is not human, not to bear them is not manly.
جایی که دو دوست با یک کیف هستند، یکی می‌خواند دیگری گریه می‌کند. Where there are two friends with one purse, one sings, the other weeps.
یک احمق ممکن است بیشتر از آن چیزی بپرسد که هفت عاقل می‌توانند پاسخ دهند. (این یک ضرب المثل انگلیسی در مورد زندگی است که آلمانی‌ها هم از آن استفاده می‌کنند.) One fool may ask more questions than seven wise men can answer.
خطر پیش بینی شده تا نیمه اجتناب شده است. A danger foreseen is half avoided.
بهتر است برای دوست خود یک کوچکی داشته باشید تا برای دشمن خود یک کوچکی بزرگ. Rather have a little one for your friend, than a great one for your enemy.
رازت را به دوستت بگو تا پایش را بر گردنت بگذارد. Tell your friend your secret, and he will set his foot on your neck.
وای به حال غریبه که مصیبت پیش آید زیرا هیچ دوستی نخواهد بود که سهم او را بر عهده بگیرد. Woe to the stranger when trouble comes, for there will be no friend to take his part.
بهترین چیزها در زندگی رایگان است. The best things in life are free.
با پول می‌توان هر کاری انجام داد. A golden key can open any door.
نیش گوسفند هرگز بیشتر از عمق پوست نیست. A sheep’s bite is never more than skin deep.
هیچ چیز به اندازه احمقی که زبانش را نگه می‌دارد شبیه یک مرد باهوش نیست. Nothing looks more like a man of sense than a fool who holds his tongue.
آدم همیشه آنقدر قدرت دارد که بدبختی‌های دوستانش را تحمل کند. One has always strength enough to bear the misfortunes of one’s friends.
مسلماً ارزش انسان در دو جزء کوچک اوست: قلب و زبانش. 51. Surely the worth of a man lies in two of his smallest parts – his heart and his tongue.
باران دوست کسی نیست خواه غنی و فقیر، خوب یا بد. The rain is not a friend to anyone, whether rich or poor, good or evil.
سه چیز در دنیا ارزش داشتن را دارد: شجاعت، حس خوب، احتیاط. (یک مورد دیگر ضرب المثل به انگلیسی در مورد زندگی که در میان انگلیسی زبانان رایج است همین مورد می‌باشد.) Three things in the world worth having: courage, good sense, caution.
یک قلب مغرور می‌تواند از یک شکست عمومی جان سالم به در ببرد زیرا چنین شکستی غرور او را خار نمی‌کند. A proud heart can survive a general failure because such a failure does not prick its pride.
پیرزن از کودک مراقبت می‌کند تا دندان‌هایش در بیاید و جوان نیز به نوبه خود از پیرزن مراقبت می‌کند که دندان‌هایش را از دست بدهد. The old woman looks after the child to grow its teeth and the young one, in turn, looks after the old woman when she loses her teeth.
خانواده مانند جنگل است، وقتی در بیرون باشی انبوه است، وقتی در داخل باشی می‌بینی که هر درختی جای خود را دارد. A family is like a forest, when you are outside it is dense, when you are inside you see that each tree has its place.
خزیدن روی دست و زانو هرگز کسی را از راست راه رفتن باز نداشته است. Crawling on hands and knees has never prevented anyone from walking upright.
به محض اینکه میمون از درختی بالا می‌رود، از موقعیت بلند خود شروع به سوء استفاده می‌کند. As soon as the monkey has climbed a tree, it will start abusing from its elevated position.
مطالعه کنید  مدارک بین المللی زبان انگلیسی

کلام آخر

در این مقاله از یادگیری زبان انگلیسی در خانه چند ضرب المثل انگلیسی در مورد زندگی را با یکدیگر بررسی کردیم. انگلیسی تاریخ و فرهنگ غنی دارد. این ضرب المثل های حکیمانه می‌توانند الهام بخش زندگی شما باشند. این جملات کوتاه و هوشمندانه می‌توانند در موقعیت‌های مختلف منظور شما را راحت‌تر منتقل کنند و حتی شما را به روز تر و فهمیده‌تر نشان دهند.