تعصب‌های بیهوده را کنار بگذاریم!

امروز داشتم فکر میکردم خیلی اوقات تعصبهای بی دلیلی که روی تجربه ها، مطالعات و فرهنگمون داریم باعث میشه حرف دیگران رو نشنویم، انتقادپذیر نباشیم و فرصت تغییر مثبت رو از خودمون بگیریم چون میترسیم که محکوم بشیم به اینکه دیدی اشتباه میکردی، دیدی من راست میگفتم. انسانهای خلاق و موفق همیشه تشنه اطلاعات جدیدند. همیشه مشتاقانه گوش میکنند، فکر میکنند و بعد تصمیم میگیرند. بیاین تعصبهای بی دلیل رو کنار بذاریم و سطح دانشمون رو بالا ببریم. از خدا بخوایم فرصت تغییرات مثبت رو برامون فراهم کنه و حقیقت رو به دلمون جاری کنه. خیر پیش

مطالعه کنید  چگونه به یک میلیونر تبدیل شویم - قسمت اول

شما چه نظری دارید؟