کوتاه ترین راه موفقیت

سلام دوستان. به نظر شما کوتاهترین راه موفقیت چیه؟ به نظر من الگوبرداری از افراد موفق .یعنی اونایی که تو یک کار موفق شدن چه کار کردن و اونایی که نشدن چه کردن.

از موفقیتها ایده بگیریم و از ناکامی ها درس عبرت.

بنده بسیار از معلمین موفق الگو گرفتم و از ثروتمندان ایده. خیرپیش

مطالعه کنید  دیگر نگران آموزش زبان انگلیسی به کودکانتان نباشید

شما چه نظری دارید؟