کار درست چیه؟

کار درست اینه که آدم کاری بکنه که فکر میکنه درسته. خیلیا میدونن یه کاری اشتباهه یا به ضررشونه یا سلامتیشونو به خطر میندازه ولی بازم انجام میدن. از عارفی پرسیدند که راز اصلی سیر و سلوک چیه؟ گفت کاری رو که فکر میکنی خوبه انجام بده و از کاری که میدونی بده دوری کن. فلسفه گناه و ثواب هم همینه. علت توصیه به انجام واجبات و ترک محرمات اینه که در مجموع گناه به ضرر ماست و ثواب به نفع ما. اما چرا خیلی کارها رو میدونیم خوبه انجام نمیدیم یا میدونیم بده انجام میدیم؟ شاید به اثر خوب و بدش ایمان نداریم، شاید لذت کاذبی میبریم یا میترسیم خیلی از لذتهامون رو از دست بدیم، شاید نگرانیم نتونیم جایگزین خوبی براش پیدا کنیم و هزاران دلیل و مانع دیگه. سعی کنیم موانع رو شناسایی کنیم و راهکارهایی برای رفعشون پیدا کنیم تا از زنجیرها رها شیم و به سوی حقیقت گام برداریم.

به نظر شما کار درست چیه؟

خیر پیش

مرتضی جاوید