چند نکته برای تقویت حافظه

1- حل جدول

2- مصرف دانه های روغنی مثل بادام و …

3- مصرف سبزیجات مخصوصا کلم و کاهو و اسفناج

4- مصرف کافی مایعات مخصوصا آب

5- چای سبز

6- عسل و کندر و کنجد و مویز

7- انجام کارهای هر سمت بدن با طرف دیگر مثلا اگه با دست راست غذا می خورینم با دست چپ بخوریم و برعکس

8- تلقین مثبت مثلا حافظه ام عالیه

9- دعا

10- خواب کافی

11- انجام تکنیکهای حافظه

12- پرهیز از مصرف الکل و گشنیز و خواندن روی قبرها

13- عطر و بوی خوش

14- خواندن قران و نماز و بعضی دعاها

15- فعال نگه داشتن ذهن با مطالعه، زبان و …

16- ذکر صلوات

خیر پیش مرتضی جاوید