چرا باید دیگران را ببخشیم؟!

دیگران رو ببخشیم نه به خاطر اینکه اونا لایق بخششند به خاطر اینکه ما لایق آرامشیم اگه برامون سخته بدونیم:

اولا بخشش به معنای این نیست که حتما رابطمون رو ادامه بدیم

ثانیا در ازای بخشش دعاهای ما زودتر مستجاب میشه

ثالثا گره های زندگی مون زودتر باز میشه

رابعا ماهم بخشیده میشیم چون ماهم شاید خطا کرده باشیم

اگه باز هم سخته یه مدت براش دعا کنیم برای اینکه خدا هدایتش کنه وسرش به سنگ بخوره حداقل از اشتباهاتش درس بگیره ودرصدد جبران باشه اینطوری دلمون نرم میشه وراحتتر میبخشیم.

خیر پیش مرتضی جاوید