هم خوب حرف بزنیم؛ هم حرف خوب بزنیم!

فن بیان یعنی هم خوب حرف بزنیم هم حرف خوب بزنیم ولی حرف خوب زدن بهتره برای همینه تا مرد سخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد. هر کی زبون داره ملک جهون داره. کلام تو عصای معجزه گر توست جالبه که بیشترین گناه یعنی حدود 20 مورد هم میتونه از زبان ناشی بشه مثل دروغ،غیبت،تهمت وغیره . پس خیلی مراقب حرفامون باشیم که سعادت دنیا وآخرتمون خیلی بهش بستگی داره زخم واقعی زودتر از زخم زبان خوب میشه حرفی نزنیم که دلی رو برنجونه سعی کنیم تا میتونیم فکر وذکرمون مثبت وامید بخش باشه گاهی گفتن یک کلام زیبا مثل دوستت دارم خرجی نداره اما دنیایی از عشق ومحبت رو جاری میکنه .

خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  بهترین زمان برای یادگیری زبان انگلیسی

شما چه نظری دارید؟