هدف‌هامون رو با سماجت دنبال کنیم!

اولین بار که میخواستم تدریس کنم نوجوون بودم.

هر آموزشگاهی میرفتم دست رد میزدن. اما من سمج بودم. 15 تا موسسه رفتم تا بالاخره یکی رو مجاب کردم که یه فرصت بهم بده. حداقل بذاره از مکانش استفاده کنم. رفتم توی روزنامه آگهی دادم : تدریس تضمینی زبان و نشستم پای تلفن. ولی هیچ کس زنگ نزد! گفتم شاید آگهی خوب نبوده. دفعه دوم زدم: تدریس متفاوت زبان کنکور با روشهای حافظه. همایش معارفه رایگان، شهریه از جلسه سوم، با هر وضعیت مالی و آموزشی با ما تماس بگیرید. این بار 20 نفر تماس گرفتند که همه رو به اتفاق اولیاشون دعوت کردم به همایش. اونجا خیلی خوب عمل کردم و نیمی از اونها رو جذب کردم و با ادامه تبلیغات چند کلاس پر و پیمون بستم. اون سال اونها همه در کنکور قبول شدن. از سال بعد شدم یکی از مدرسین مهم همون موسسه و کم کم موسسات دیگه. مدرسین دیگه آموزشگاه همه لیسانس به بالا بودند. در حالیکه من تازه دبیرستان رو پشت سر گذاشته بودم!

خیر پیش

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  دوره‌ی نصیحت گذشته!

شما چه نظری دارید؟