نقش خلاقیت در موفقیت

نقش خلاقیت بر موفقیت

نقش خلاقیت بر موفقیت

هیچگاه سکوت نکن و هیچ وقت نگذار قربانی ات کنند. تعریف هیچ کسی را از زندگی خودت قبول نکن بلکه خودت آن را تعریف کن. 

قدرت خلاقیت در بشر نهادینه شده است و محدودیت ندارد. هر آنچه که شما می بینید کم یا زیاد و پیچیده و یا ساده همگی از خلاقیت نوع بشر سرچشمه گرفته است و آن را با همه ما به اشتراک گذارده اند.

موفقیت و خلاقیت

موفقیت و خلاقیت

خلاقیت فرایندی است که با گذشت زمان و با تکرار و تمرین بهتر و گسترده تر می شود. شما هم می توانید انسان خلاقی باشید. اگر به خود زمان کافی بدهید، می توانید انسان خلاقی باشید و تمرکز و تعهد خود را برای تسلط بر آنچه شما را به سمت خود می کشد یا باعث زنده ماندن شما می شود، بیشتر کنید. 

متاسفانه بسیاری از مردم ما را از داشته های شان محروم می کنند. زیرا اعتماد به نفس ندارند و مدام خود را مورد انتقاد قرار می دهند. این گونه اقراد هیچ گاه نمی توانند کمک کنند و همیشه نگران درباره راه اندازی و شروع و انجام یک کار هستند.

این دسته افراد نمی توانند به دلیل ترس از اتفاقات و داشتن خود آگاهی زیاد ابراز وجود کنند. این افراد محدودیت هایی را برای خود قائل هستند و یک زندگی متوسط را پیش گرفته اند.

بهترین چیزی که می توان به دیگران هدیه داد اعتبار خود شماست. نقص شما منشا شخصیت و ظهور تمامی توانایی های شماست. می توانید با جسارت و بدون ترس تمامی توان خود را برای ظهور بهترین خود به کار بگیرید. 

برای تقویت اعتماد به نفس خود هر آنچه را که فکر می کنید درست است را انجام دهید حتی اگر دیگران دوست ندارند؛ شما فردی منحصر به فرد و متفاوت هستید؛ پس متفاوت عمل کنید.

موفقیت

موفقیت

هنگام شروع یک کار و یا پروژه خلاق قرار نیتس حتما همه چیز خوب پیش برود و حق با شما باشد تنها امر مهم در این وسط این است که هر آنچه را که درست است انجام دهید. برای هر قسمت از کار خلاقانه شما هزاران خطا و سؤال ممکن است وجود داشته باشد اما شما می توانید با تمرکز بر روی کار و بهبود روند آن و تمرین مداوم همه چیز را بهتر کنید. 

کارکردهای “ایجاد” و “تجزیه و تحلیل” را از هم جدا کنید

هر دوی این ها در فرایند خلاقیت وجود دارند و مفید هستند اما کمی با هم متفاوتند. هر کاری را که انجام می دهید تجزیه تحلیل نکنید فقط بر وری اتمام کار تمرکز کنید بدون این که در مورد کیفیت محصول نگران باشید زیرا همیشه می توانید به اول برگردید و همه چیز را بهتر کنید. 

مطالعه کنید  راه های پیشگیری از آسیب اجتماعی

شما چه نظری دارید؟