می‌خوام راحت بیدارشم!

اگه می خواین راحت بیدار شین اولا سعی کنین مدت خوابتون مضربی از 1ساعت ونیم باشه .چون خواب در هر 90 دقیقه بر میگرده به نقطه سبک و آغاز خودش مثلا اگر ساعت 10ونیم شب بخوابیم ساعت هایی که بیدار شدن راحتتره میشه: یک ونیم ،سه، بعد چهار ونیم، بعدشش، بعد هفت ونیم والی آخر. اگه امتحان کنید خودتون متوجه اثر فوق العاده اش میشین ضمنا قبل خواب ،خوندن  آیه آخر سوره کهف وتجسم زمان بیدار شدن یا اصطلاحا کوک ساعت بیولوژیک هم موثره . همین طور خوردن شام سبک و رعایت نظم در ساعات خواب وبیداری.

خیرپیش مرتضی جاوید

مطالعه کنید  چگونه به یک میلیونر تبدیل شویم - قسمت سوم

شما چه نظری دارید؟