مثلث تلاش

مثلث تلاشمیگن موفقیت حاصل تلاشه همیشه میپرسم از خودم چطور موفقیت رو چندین برابرکنم ومراحل رو10تا یکی برم جلو تا اینکه فهمیدم تلاش 3 نوعه :تلاش جسمی- تلاش فکری – تلاش معنوی.

تلاش جسمی همون پشتکاره.تلاش فکری یعنی قانون جذب و تلقین و تجسم و هدف گذاری وتابلو آرزوها. تلاش معنوی هم یعنی ارتباط هر چه بیشتر با خدا.

سعی کنیم مثلث تلاشمون کامل  باشه….

حالا اونایی که عجله دارن بسم ا… بدو بدو بدو پیش به سوی موفقیت

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  مراقب آهنگ‌های منفی باشیم

شما چه نظری دارید؟